หมวดหมู่:

wyrażenie przysłówkowe

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงwyrażenie przysłówkowe

 • การออกเสียง : na osobności na osobności [pl]
 • การออกเสียง : na waleta na waleta [pl]
 • การออกเสียง : w zgiełku w zgiełku [pl]
 • การออกเสียง : jak przez mgłę jak przez mgłę [pl]
 • การออกเสียง : z łatwością z łatwością [pl]
 • การออกเสียง : z utęsknieniem z utęsknieniem [pl]
 • การออกเสียง : z kawałkiem z kawałkiem [pl]
 • การออกเสียง : w rowie w rowie [pl]
 • การออกเสียง : dwa razy pod rząd dwa razy pod rząd [pl]
 • การออกเสียง : po równo po równo [pl]
 • การออกเสียง : pod strażą pod strażą [pl]
 • การออกเสียง : krok po kroku krok po kroku [pl]
 • การออกเสียง : na łap cap na łap cap [pl]
 • การออกเสียง : na emeryturze na emeryturze [pl]
 • การออกเสียง : z musu z musu [pl]
 • การออกเสียง : w stresie w stresie [pl]
 • การออกเสียง : w dwójnasób w dwójnasób [pl]
 • การออกเสียง : w trymiga w trymiga [pl]
 • การออกเสียง : rękami rękami [pl]
 • การออกเสียง : do szaleństwa do szaleństwa [pl]
 • การออกเสียง : w razie czego w razie czego [pl]
 • การออกเสียง : na Rusi na Rusi [pl]
 • การออกเสียง : po kolana po kolana [pl]
 • การออกเสียง : po pijaku po pijaku [pl]
 • การออกเสียง : po latach po latach [pl]
 • การออกเสียง : z hukiem z hukiem [pl]
 • การออกเสียง : na barana na barana [pl]
 • การออกเสียง : po francusku po francusku [pl]
 • การออกเสียง : w normie w normie [pl]
 • การออกเสียง : na dodatek na dodatek [pl]
 • การออกเสียง : od końca od końca [pl]
 • การออกเสียง : na zimno na zimno [pl]
 • การออกเสียง : na gorąco na gorąco [pl]
 • การออกเสียง : w depozycie w depozycie [pl]
 • การออกเสียง : na słowo na słowo [pl]
 • การออกเสียง : z animuszem z animuszem [pl]
 • การออกเสียง : bez chwili namysłu bez chwili namysłu [pl]
 • การออกเสียง : w kwestii w kwestii [pl]
 • การออกเสียง : z ukosa z ukosa [pl]
 • การออกเสียง : prosto w dół prosto w dół [pl]
 • การออกเสียง : w transie w transie [pl]
 • การออกเสียง : na oklep na oklep [pl]
 • การออกเสียง : z choinki z choinki [pl]
 • การออกเสียง : ze słyszenia ze słyszenia [pl]
 • การออกเสียง : o krok stąd o krok stąd [pl]
 • การออกเสียง : na świecie na świecie [pl]
 • การออกเสียง : bez opoczynku bez opoczynku [pl]
 • การออกเสียง : lada moment lada moment [pl]
 • การออกเสียง : po swojemu po swojemu [pl]
 • การออกเสียง : z nienawiścią z nienawiścią [pl]
 • การออกเสียง : z konieczności z konieczności [pl]
 • การออกเสียง : w trakcie marszu w trakcie marszu [pl]
 • การออกเสียง : w najlepszym razie w najlepszym razie [pl]
 • การออกเสียง : na akord na akord [pl]
 • การออกเสียง : bez zwłoki bez zwłoki [pl]
 • การออกเสียง : na siłę na siłę [pl]
 • การออกเสียง : w najdrobniejszych szczegółach w najdrobniejszych szczegółach [pl]
 • การออกเสียง : z przekąsem z przekąsem [pl]
 • การออกเสียง : w plasterki w plasterki [pl]
 • การออกเสียง : na szmelc na szmelc [pl]
 • การออกเสียง : w półcieniu w półcieniu [pl]
 • การออกเสียง : na odczepnego na odczepnego [pl]
 • การออกเสียง : z odkrytą głową z odkrytą głową [pl]
 • การออกเสียง : w Wehrmachcie w Wehrmachcie [pl]
 • การออกเสียง : w żartach w żartach [pl]
 • การออกเสียง : krakowskim targiem krakowskim targiem [pl]
 • การออกเสียง : pełną parą pełną parą [pl]
 • การออกเสียง : z wdzięcznością z wdzięcznością [pl]
 • การออกเสียง : na odwyrtkę na odwyrtkę [pl]
 • การออกเสียง : po trosze po trosze [pl]
 • การออกเสียง : ze wzgardą ze wzgardą [pl]
 • การออกเสียง : drogą radiową drogą radiową [pl]
 • การออกเสียง : z niedowierzaniem z niedowierzaniem [pl]
 • การออกเสียง : w Małopolsce w Małopolsce [pl]
 • การออกเสียง : bez kłopotu bez kłopotu [pl]
 • การออกเสียง : na czysto na czysto [pl]
 • การออกเสียง : z dystansem z dystansem [pl]
 • การออกเสียง : na ostro na ostro [pl]
 • การออกเสียง : w gminie w gminie [pl]
 • การออกเสียง : bez przeszkód bez przeszkód [pl]
 • การออกเสียง : na okrągło na okrągło [pl]
 • การออกเสียง : dziwnym trafem dziwnym trafem [pl]
 • การออกเสียง : bez wzajemności bez wzajemności [pl]
 • การออกเสียง : w deszczu w deszczu [pl]
 • การออกเสียง : po pijanemu po pijanemu [pl]
 • การออกเสียง : na nagusa na nagusa [pl]
 • การออกเสียง : po kawałeczku po kawałeczku [pl]
 • การออกเสียง : po mojemu po mojemu [pl]
 • การออกเสียง : bez uszczerbku bez uszczerbku [pl]
 • การออกเสียง : na zapleczu na zapleczu [pl]
 • การออกเสียง : ze smutkiem ze smutkiem [pl]
 • การออกเสียง : po trzeźwemu po trzeźwemu [pl]
 • การออกเสียง : w bezczelny sposób w bezczelny sposób [pl]
 • การออกเสียง : na rumiano na rumiano [pl]
 • การออกเสียง : po próżnicy po próżnicy [pl]
 • การออกเสียง : w formie w formie [pl]
 • การออกเสียง : w telegraficznym skrócie w telegraficznym skrócie [pl]
 • การออกเสียง : bez oznaki bez oznaki [pl]
 • การออกเสียง : z getta z getta [pl]
 • การออกเสียง : na sztywno na sztywno [pl]