หมวดหมู่:

wyrażenie przysłówkowe

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงwyrażenie przysłówkowe

 • การออกเสียง : Ani tak, ani siak Ani tak, ani siak [pl]
 • การออกเสียง : bez ceregieli bez ceregieli [pl]
 • การออกเสียง : bez chwili namysłu bez chwili namysłu [pl]
 • การออกเสียง : bez grosza przy duszy bez grosza przy duszy [pl]
 • การออกเสียง : bez kłopotu bez kłopotu [pl]
 • การออกเสียง : bez krzty bez krzty [pl]
 • การออกเสียง : bez litości bez litości [pl]
 • การออกเสียง : bez obaw bez obaw [pl]
 • การออกเสียง : bez ograniczeń bez ograniczeń [pl]
 • การออกเสียง : bez opoczynku bez opoczynku [pl]
 • การออกเสียง : bez oporu bez oporu [pl]
 • การออกเสียง : bez opóźnień bez opóźnień [pl]
 • การออกเสียง : bez oznaczenia bez oznaczenia [pl]
 • การออกเสียง : bez oznaki bez oznaki [pl]
 • การออกเสียง : bez pardonu bez pardonu [pl]
 • การออกเสียง : bez pomyślunku bez pomyślunku [pl]
 • การออกเสียง : bez porównania bez porównania [pl]
 • การออกเสียง : bez pośpiechu bez pośpiechu [pl]
 • การออกเสียง : bez przechwałek bez przechwałek [pl]
 • การออกเสียง : bez przeszkód bez przeszkód [pl]
 • การออกเสียง : bez reszty bez reszty [pl]
 • การออกเสียง : bez skrupułów bez skrupułów [pl]
 • การออกเสียง : bez śladu bez śladu [pl]
 • การออกเสียง : bez szelestu bez szelestu [pl]
 • การออกเสียง : bez szwanku bez szwanku [pl]
 • การออกเสียง : bez ustanku bez ustanku [pl]
 • การออกเสียง : bez uszczerbku bez uszczerbku [pl]
 • การออกเสียง : bez wahania bez wahania [pl]
 • การออกเสียง : bez wątpienia bez wątpienia [pl]
 • การออกเสียง : bez wieści bez wieści [pl]
 • การออกเสียง : bez wyjątku bez wyjątku [pl]
 • การออกเสียง : bez wytchnienia bez wytchnienia [pl]
 • การออกเสียง : bez wzajemności bez wzajemności [pl]
 • การออกเสียง : bez żartów bez żartów [pl]
 • การออกเสียง : bez zbędnych formalności bez zbędnych formalności [pl]
 • การออกเสียง : bez znieczulenia bez znieczulenia [pl]
 • การออกเสียง : bez zwłoki bez zwłoki [pl]
 • การออกเสียง : do białości do białości [pl]
 • การออกเสียง : boczkiem boczkiem [pl]
 • การออกเสียง : byle gdzie byle gdzie [pl]
 • การออกเสียง : całą dobę całą dobę [pl]
 • การออกเสียง : całym sercem całym sercem [pl]
 • การออกเสียง : chociaż raz chociaż raz [pl]
 • การออกเสียง : cicho sza cicho sza [pl]
 • การออกเสียง : co do joty co do joty [pl]
 • การออกเสียง : co drugi co drugi [pl]
 • การออกเสียง : co roku co roku [pl]
 • การออกเสียง : co tchu co tchu [pl]
 • การออกเสียง : dla kurażu dla kurażu [pl]
 • การออกเสียง : dla szpanu dla szpanu [pl]
 • การออกเสียง : dla uściślenia dla uściślenia [pl]
 • การออกเสียง : dla zabawy dla zabawy [pl]
 • การออกเสียง : do cna do cna [pl]
 • การออกเสียง : do domu do domu [pl]
 • การออกเสียง : do końca do końca [pl]
 • การออกเสียง : do ostatnich granic do ostatnich granic [pl]
 • การออกเสียง : do ostatniego tchu w piersi do ostatniego tchu w piersi [pl]
 • การออกเสียง : do pasa do pasa [pl]
 • การออกเสียง : do pełna do pełna [pl]
 • การออกเสียง : do przesytu do przesytu [pl]
 • การออกเสียง : do przodu do przodu [pl]
 • การออกเสียง : do rozpuku do rozpuku [pl]
 • การออกเสียง : do ślubu do ślubu [pl]
 • การออกเสียง : do sucha do sucha [pl]
 • การออกเสียง : do syta do syta [pl]
 • การออกเสียง : do szaleństwa do szaleństwa [pl]
 • การออกเสียง : do szpiku kości do szpiku kości [pl]
 • การออกเสียง : do tyłu do tyłu [pl]
 • การออกเสียง : do upadłego do upadłego [pl]
 • การออกเสียง : do woli do woli [pl]
 • การออกเสียง : do znudzenia do znudzenia [pl]
 • การออกเสียง : dokładnie na odwrót dokładnie na odwrót [pl]
 • การออกเสียง : dołem dołem [pl]
 • การออกเสียง : dosłownie mówiąc dosłownie mówiąc [pl]
 • การออกเสียง : drogą radiową drogą radiową [pl]
 • การออกเสียง : duszą i ciałem duszą i ciałem [pl]
 • การออกเสียง : dwa kroki dalej dwa kroki dalej [pl]
 • การออกเสียง : dwa razy pod rząd dwa razy pod rząd [pl]
 • การออกเสียง : dzień po dniu dzień po dniu [pl]
 • การออกเสียง : dziwnym trafem dziwnym trafem [pl]
 • การออกเสียง : garściami garściami [pl]
 • การออกเสียง : gdy zajdzie potrzeba gdy zajdzie potrzeba [pl]
 • การออกเสียง : gdzieś indziej gdzieś indziej [pl]
 • การออกเสียง : gestem gestem [pl]
 • การออกเสียง : w grochy w grochy [pl]
 • การออกเสียง : innym razem innym razem [pl]
 • การออกเสียง : jak chłopak jak chłopak [pl]
 • การออกเสียง : jak dwie krople wody jak dwie krople wody [pl]
 • การออกเสียง : jak jeden mąż jak jeden mąż [pl]
 • การออกเสียง : jak przez mgłę jak przez mgłę [pl]
 • การออกเสียง : jak ryba w wodzie jak ryba w wodzie [pl]
 • การออกเสียง : jednym duszkiem jednym duszkiem [pl]
 • การออกเสียง : jednym tchem jednym tchem [pl]
 • การออกเสียง : krakowskim targiem krakowskim targiem [pl]
 • การออกเสียง : krok po kroku krok po kroku [pl]
 • การออกเสียง : kropelka po kropelce kropelka po kropelce [pl]
 • การออกเสียง : krótko mówiąc krótko mówiąc [pl]
 • การออกเสียง : ku dołowi ku dołowi [pl]
 • การออกเสียง : lada dzień lada dzień [pl]
 • การออกเสียง : lada moment lada moment [pl]