หมวดหมู่:

wyrażenie przysłówkowe

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงwyrażenie przysłówkowe

 • การออกเสียง : Ani tak, ani siak Ani tak, ani siak [pl]
 • การออกเสียง : w przenośni w przenośni [pl]
 • การออกเสียง : na gapę na gapę [pl]
 • การออกเสียง : do pasa do pasa [pl]
 • การออกเสียง : na źdźbłach traw na źdźbłach traw [pl]
 • การออกเสียง : za dnia za dnia [pl]
 • การออกเสียง : od rana do nocy od rana do nocy [pl]
 • การออกเสียง : po prostu po prostu [pl]
 • การออกเสียง : z pewnością z pewnością [pl]
 • การออกเสียง : na ogół na ogół [pl]
 • การออกเสียง : do cna do cna [pl]
 • การออกเสียง : całym sercem całym sercem [pl]
 • การออกเสียง : z wigorem z wigorem [pl]
 • การออกเสียง : bez pośpiechu bez pośpiechu [pl]
 • การออกเสียง : noga w nogę noga w nogę [pl]
 • การออกเสียง : z niepokojem z niepokojem [pl]
 • การออกเสียง : na postrach na postrach [pl]
 • การออกเสียง : jak dwie krople wody jak dwie krople wody [pl]
 • การออกเสียง : ze strachu ze strachu [pl]
 • การออกเสียง : z godnością z godnością [pl]
 • การออกเสียง : na czele na czele [pl]
 • การออกเสียง : z czasem z czasem [pl]
 • การออกเสียง : ku dołowi ku dołowi [pl]
 • การออกเสียง : w chwale w chwale [pl]
 • การออกเสียง : na żywo na żywo [pl]
 • การออกเสียง : na dworze na dworze [pl]
 • การออกเสียง : z litości z litości [pl]
 • การออกเสียง : w pojedynkę w pojedynkę [pl]
 • การออกเสียง : na nowo na nowo [pl]
 • การออกเสียง : po cichu po cichu [pl]
 • การออกเสียง : na kość na kość [pl]
 • การออกเสียง : z rozmachem z rozmachem [pl]
 • การออกเสียง : na przestrzał na przestrzał [pl]
 • การออกเสียง : z rezerwą z rezerwą [pl]
 • การออกเสียง : we mgle we mgle [pl]
 • การออกเสียง : twarzą w twarz twarzą w twarz [pl]
 • การออกเสียง : na trzeźwo na trzeźwo [pl]
 • การออกเสียง : w kurniku w kurniku [pl]
 • การออกเสียง : pod krawatem pod krawatem [pl]
 • การออกเสียง : jak jeden mąż jak jeden mąż [pl]
 • การออกเสียง : psim swędem psim swędem [pl]
 • การออกเสียง : na śmierć na śmierć [pl]
 • การออกเสียง : leżeć plackiem leżeć plackiem [pl]
 • การออกเสียง : na głos na głos [pl]
 • การออกเสียง : w pełni w pełni [pl]
 • การออกเสียง : jak ryba w wodzie jak ryba w wodzie [pl]
 • การออกเสียง : gestem gestem [pl]
 • การออกเสียง : na bosaka na bosaka [pl]
 • การออกเสียง : ręka w rękę ręka w rękę [pl]
 • การออกเสียง : słowo w słowo słowo w słowo [pl]
 • การออกเสียง : w głąb w głąb [pl]
 • การออกเสียง : z oporami z oporami [pl]
 • การออกเสียง : od frontu od frontu [pl]
 • การออกเสียง : przy okazji przy okazji [pl]
 • การออกเสียง : za darmochę za darmochę [pl]
 • การออกเสียง : pieszo (na piechotę) pieszo (na piechotę) [pl]
 • การออกเสียง : po kryjomu po kryjomu [pl]
 • การออกเสียง : z okładem z okładem [pl]
 • การออกเสียง : co do joty co do joty [pl]
 • การออกเสียง : całą dobę całą dobę [pl]
 • การออกเสียง : bez skrupułów bez skrupułów [pl]
 • การออกเสียง : dla szpanu dla szpanu [pl]
 • การออกเสียง : dwa kroki dalej dwa kroki dalej [pl]
 • การออกเสียง : do pełna do pełna [pl]
 • การออกเสียง : ludzką ręką ludzką ręką [pl]
 • การออกเสียง : krótko mówiąc krótko mówiąc [pl]
 • การออกเสียง : w gniewie w gniewie [pl]
 • การออกเสียง : dołem dołem [pl]
 • การออกเสียง : z narażeniem życia z narażeniem życia [pl]
 • การออกเสียง : na wszystkie strony na wszystkie strony [pl]
 • การออกเสียง : na wznak na wznak [pl]
 • การออกเสียง : byle gdzie byle gdzie [pl]
 • การออกเสียง : bez reszty bez reszty [pl]
 • การออกเสียง : w separacji w separacji [pl]
 • การออกเสียง : na wagę na wagę [pl]
 • การออกเสียง : w województwie w województwie [pl]
 • การออกเสียง : o suchym pysku o suchym pysku [pl]
 • การออกเสียง : w głos w głos [pl]
 • การออกเสียง : bez pomyślunku bez pomyślunku [pl]
 • การออกเสียง : raz na zawsze raz na zawsze [pl]
 • การออกเสียง : w kółko w kółko [pl]
 • การออกเสียง : z dumą z dumą [pl]
 • การออกเสียง : ze szczegółami ze szczegółami [pl]
 • การออกเสียง : bez wieści bez wieści [pl]
 • การออกเสียง : od roku od roku [pl]
 • การออกเสียง : gdy zajdzie potrzeba gdy zajdzie potrzeba [pl]
 • การออกเสียง : na zabój na zabój [pl]
 • การออกเสียง : po szynach po szynach [pl]
 • การออกเสียง : w domyśle w domyśle [pl]
 • การออกเสียง : na dniach na dniach [pl]
 • การออกเสียง : na zapas na zapas [pl]
 • การออกเสียง : w górach w górach [pl]
 • การออกเสียง : w potrzasku w potrzasku [pl]
 • การออกเสียง : w sposób przemyślany w sposób przemyślany [pl]
 • การออกเสียง : na przemian na przemian [pl]
 • การออกเสียง : po sprawiedliwości po sprawiedliwości [pl]
 • การออกเสียง : na doczepkę na doczepkę [pl]
 • การออกเสียง : nigdzie indziej nigdzie indziej [pl]
 • การออกเสียง : w zaufaniu w zaufaniu [pl]
 • การออกเสียง : na łyso na łyso [pl]