หมวดหมู่:

wyrażenie przyimkowe

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงwyrażenie przyimkowe

 • การออกเสียง : ze mną ze mną [pl]
 • การออกเสียง : w pracy w pracy [pl]
 • การออกเสียง : w szkole w szkole [pl]
 • การออกเสียง : w prawo w prawo [pl]
 • การออกเสียง : z tłumu z tłumu [pl]
 • การออกเสียง : do głowy do głowy [pl]
 • การออกเสียง : na zewnątrz na zewnątrz [pl]
 • การออกเสียง : do krwi do krwi [pl]
 • การออกเสียง : czwórkami czwórkami [pl]
 • การออกเสียง : przez ciebie przez ciebie [pl]
 • การออกเสียง : w ciągu w ciągu [pl]
 • การออกเสียง : pieszo (na piechotę) pieszo (na piechotę) [pl]
 • การออกเสียง : przez wieś przez wieś [pl]
 • การออกเสียง : w postaci w postaci [pl]
 • การออกเสียง : do cioci do cioci [pl]
 • การออกเสียง : w nosie w nosie [pl]
 • การออกเสียง : w przypadku w przypadku [pl]
 • การออกเสียง : od razu od razu [pl]
 • การออกเสียง : w sobotę w sobotę [pl]
 • การออกเสียง : o długości o długości [pl]
 • การออกเสียง : z werwą z werwą [pl]
 • การออกเสียง : na uniwersytecie na uniwersytecie [pl]
 • การออกเสียง : z drewna z drewna [pl]
 • การออกเสียง : ze zdumieniem ze zdumieniem [pl]
 • การออกเสียง : na lodzie na lodzie [pl]
 • การออกเสียง : w wymowie w wymowie [pl]
 • การออกเสียง : w Warszawie w Warszawie [pl]
 • การออกเสียง : w barze w barze [pl]
 • การออกเสียง : od wczoraj od wczoraj [pl]
 • การออกเสียง : do pieca do pieca [pl]
 • การออกเสียง : w dole w dole [pl]
 • การออกเสียง : z prawej z prawej [pl]
 • การออกเสียง : w ubóstwie w ubóstwie [pl]
 • การออกเสียง : z powodu z powodu [pl]
 • การออกเสียง : w przeszłości w przeszłości [pl]
 • การออกเสียง : w momencie w momencie [pl]
 • การออกเสียง : w zasadzie w zasadzie [pl]
 • การออกเสียง : na wprost na wprost [pl]
 • การออกเสียง : do pięciorga dzieci do pięciorga dzieci [pl]
 • การออกเสียง : do fryzjera do fryzjera [pl]
 • การออกเสียง : w przededniu w przededniu [pl]
 • การออกเสียง : w górę w górę [pl]
 • การออกเสียง : pod wozem pod wozem [pl]
 • การออกเสียง : na zboczu na zboczu [pl]
 • การออกเสียง : spod oka spod oka [pl]
 • การออกเสียง : w pobliżu w pobliżu [pl]
 • การออกเสียง : w Brazylii w Brazylii [pl]
 • การออกเสียง : w czasie w czasie [pl]
 • การออกเสียง : do pokoju do pokoju [pl]
 • การออกเสียง : nad kominkiem nad kominkiem [pl]
 • การออกเสียง : pod kontrolą pod kontrolą [pl]
 • การออกเสียง : w obecności w obecności [pl]
 • การออกเสียง : na dole na dole [pl]
 • การออกเสียง : po dobroci po dobroci [pl]
 • การออกเสียง : w tej kwestii w tej kwestii [pl]
 • การออกเสียง : w Holandii w Holandii [pl]
 • การออกเสียง : w grobie w grobie [pl]
 • การออกเสียง : na skrzyżowaniu dróg na skrzyżowaniu dróg [pl]
 • การออกเสียง : z przykrością z przykrością [pl]
 • การออกเสียง : w Szwecji w Szwecji [pl]
 • การออกเสียง : w głowie w głowie [pl]
 • การออกเสียง : w kucki w kucki [pl]
 • การออกเสียง : do przystanku do przystanku [pl]
 • การออกเสียง : z pomocą z pomocą [pl]
 • การออกเสียง : na górę na górę [pl]
 • การออกเสียง : na Wrocław na Wrocław [pl]
 • การออกเสียง : w zespole w zespole [pl]
 • การออกเสียง : z nami z nami [pl]
 • การออกเสียง : na obozie na obozie [pl]
 • การออกเสียง : w wodzie w wodzie [pl]
 • การออกเสียง : z nią z nią [pl]
 • การออกเสียง : do czerwoności do czerwoności [pl]
 • การออกเสียง : na ulicy na ulicy [pl]
 • การออกเสียง : z gracją z gracją [pl]
 • การออกเสียง : w domu w domu [pl]
 • การออกเสียง : o imieniu o imieniu [pl]
 • การออกเสียง : w rozterce w rozterce [pl]
 • การออกเสียง : z pracy z pracy [pl]
 • การออกเสียง : do góry do góry [pl]
 • การออกเสียง : z pamięci z pamięci [pl]
 • การออกเสียง : z kobietami z kobietami [pl]
 • การออกเสียง : z osobna z osobna [pl]
 • การออกเสียง : w rzeczywistości w rzeczywistości [pl]
 • การออกเสียง : w kasynie w kasynie [pl]
 • การออกเสียง : z rodziny z rodziny [pl]
 • การออกเสียง : w Europie w Europie [pl]
 • การออกเสียง : z dworu z dworu [pl]
 • การออกเสียง : nad rzeką nad rzeką [pl]
 • การออกเสียง : na zimę na zimę [pl]
 • การออกเสียง : przez okno przez okno [pl]
 • การออกเสียง : z matką z matką [pl]
 • การออกเสียง : w piekle w piekle [pl]
 • การออกเสียง : zza węgła zza węgła [pl]
 • การออกเสียง : na górze na górze [pl]
 • การออกเสียง : w użyciu w użyciu [pl]
 • การออกเสียง : w pokoju w pokoju [pl]
 • การออกเสียง : w sali w sali [pl]
 • การออกเสียง : przy obiedzie przy obiedzie [pl]
 • การออกเสียง : w Grecji w Grecji [pl]
 • การออกเสียง : pod choinką pod choinką [pl]