หมวดหมู่:

wyrażenie

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงwyrażenie

 • การออกเสียง : idąc za tokiem myślenia idąc za tokiem myślenia [pl]
 • การออกเสียง : z tym, z owym, z dziesiątym z tym, z owym, z dziesiątym [pl]
 • การออกเสียง : W ciągu ostatniej doby W ciągu ostatniej doby [pl]
 • การออกเสียง : dla byznesu dla byznesu [pl]
 • การออกเสียง : przeciwko cenzurze przeciwko cenzurze [pl]
 • การออกเสียง : pech chciał, że pech chciał, że [pl]
 • การออกเสียง : bez unikania bez unikania [pl]
 • การออกเสียง : bez zbroi bez zbroi [pl]
 • การออกเสียง : w stanie agonalnym w stanie agonalnym [pl]
 • การออกเสียง : jakiś tydzień temu. jakiś tydzień temu. [pl]
 • การออกเสียง : dla użytkownika dla użytkownika [pl]
 • การออกเสียง : dzięki wybiegom dzięki wybiegom [pl]
 • การออกเสียง : bez szalika bez szalika [pl]
 • การออกเสียง : Szach i mat Szach i mat [pl]
 • การออกเสียง : bez wyzwisk bez wyzwisk [pl]
 • การออกเสียง : mniej lub bardziej mniej lub bardziej [pl]
 • การออกเสียง : przez ciułanie przez ciułanie [pl]
 • การออกเสียง : dać znak życia dać znak życia [pl]
 • การออกเสียง : bez sumienia bez sumienia [pl]
 • การออกเสียง : po nowemu po nowemu [pl]
 • การออกเสียง : dla kawoszy dla kawoszy [pl]
 • การออกเสียง : bez używek bez używek [pl]
 • การออกเสียง : bez promocji bez promocji [pl]
 • การออกเสียง : bez sądu bez sądu [pl]
 • การออกเสียง : zrobiło mi się zrobiło mi się [pl]
 • การออกเสียง : według wzorców według wzorców [pl]
 • การออกเสียง : bez dziedzica bez dziedzica [pl]
 • การออกเสียง : bez demokracji bez demokracji [pl]
 • การออกเสียง : bez dziecka bez dziecka [pl]
 • การออกเสียง : bez strachu bez strachu [pl]
 • การออกเสียง : wbrew przepisom wbrew przepisom [pl]
 • การออกเสียง : bez palca bez palca [pl]
 • การออกเสียง : bez konkurencji bez konkurencji [pl]
 • การออกเสียง : bez brody bez brody [pl]
 • การออกเสียง : bez podpisów bez podpisów [pl]
 • การออกเสียง : Test na polskość. Test na polskość. [pl]
 • การออกเสียง : bez wywracania bez wywracania [pl]
 • การออกเสียง : bez szczepionek bez szczepionek [pl]
 • การออกเสียง : bez złóż bez złóż [pl]
 • การออกเสียง : ze wskazaniem na ze wskazaniem na [pl]
 • การออกเสียง : z boską pomocą z boską pomocą [pl]
 • การออกเสียง : bez szans bez szans [pl]
 • การออกเสียง : bez marzeń bez marzeń [pl]
 • การออกเสียง : jak po maśle jak po maśle [pl]
 • การออกเสียง : bez talentu bez talentu [pl]
 • การออกเสียง : bez kwestionowania bez kwestionowania [pl]
 • การออกเสียง : bez dostępu bez dostępu [pl]
 • การออกเสียง : bez blamażu bez blamażu [pl]
 • การออกเสียง : w oku cyklonu w oku cyklonu [pl]
 • การออกเสียง : jak głaz jak głaz [pl]
 • การออกเสียง : bez konkretów bez konkretów [pl]
 • การออกเสียง : jako Polacy jako Polacy [pl]
 • การออกเสียง : bez druhny bez druhny [pl]
 • การออกเสียง : od półtora roku od półtora roku [pl]
 • การออกเสียง : bez żywności bez żywności [pl]
 • การออกเสียง : w obu przypadkach w obu przypadkach [pl]
 • การออกเสียง : bez zasiłku bez zasiłku [pl]
 • การออกเสียง : bez zapewnień bez zapewnień [pl]
 • การออกเสียง : styl życia styl życia [pl]
 • การออกเสียง : bez ducha bez ducha [pl]
 • การออกเสียง : brak rozpoznawalności brak rozpoznawalności [pl]
 • การออกเสียง : bez mydła bez mydła [pl]
 • การออกเสียง : bez dzieci bez dzieci [pl]
 • การออกเสียง : bez winy bez winy [pl]
 • การออกเสียง : bez rezerwy bez rezerwy [pl]
 • การออกเสียง : dla mediów dla mediów [pl]
 • การออกเสียง : bez perspektywy bez perspektywy [pl]
 • การออกเสียง : bez domu bez domu [pl]
 • การออกเสียง : bez zabezpieczenia bez zabezpieczenia [pl]
 • การออกเสียง : bez skrępowania bez skrępowania [pl]
 • การออกเสียง : bez poparcia bez poparcia [pl]
 • การออกเสียง : bez cackania się bez cackania się [pl]
 • การออกเสียง : bez zdarzeń bez zdarzeń [pl]
 • การออกเสียง : bez szyb bez szyb [pl]
 • การออกเสียง : bez chochli bez chochli [pl]
 • การออกเสียง : dla Żydów dla Żydów [pl]
 • การออกเสียง : dzięki babci dzięki babci [pl]
 • การออกเสียง : od kiedy od kiedy [pl]
 • การออกเสียง : poza granicą ryzyka poza granicą ryzyka [pl]
 • การออกเสียง : bez zgrzytów bez zgrzytów [pl]
 • การออกเสียง : bez szkody bez szkody [pl]
 • การออกเสียง : bez onuc bez onuc [pl]
 • การออกเสียง : dzięki zasługom dzięki zasługom [pl]
 • การออกเสียง : z rakiem z rakiem [pl]
 • การออกเสียง : należące do należące do [pl]
 • การออกเสียง : bez tytułu bez tytułu [pl]
 • การออกเสียง : przez religię przez religię [pl]
 • การออกเสียง : według biblii według biblii [pl]
 • การออกเสียง : bez podstaw bez podstaw [pl]
 • การออกเสียง : dla niemowląt dla niemowląt [pl]
 • การออกเสียง : dla niemowlęcia dla niemowlęcia [pl]
 • การออกเสียง : według standardów według standardów [pl]
 • การออกเสียง : bez niedopowiedzeń bez niedopowiedzeń [pl]
 • การออกเสียง : dzięki pomocy dzięki pomocy [pl]
 • การออกเสียง : bez kapelusza bez kapelusza [pl]
 • การออกเสียง : bez punktu bez punktu [pl]
 • การออกเสียง : na porządku dziennym na porządku dziennym [pl]
 • การออกเสียง : bez życzeń bez życzeń [pl]
 • การออกเสียง : przeciw ateuszom przeciw ateuszom [pl]
 • การออกเสียง : oprócz szczekania oprócz szczekania [pl]