หมวดหมู่:

wypowiedzi

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงwypowiedzi

 • การออกเสียง : bluźniercze bluźniercze [pl]
 • การออกเสียง : ciekawsze ciekawsze [pl]
 • การออกเสียง : oschłe oschłe [pl]
 • การออกเสียง : najśmieszniejsze najśmieszniejsze [pl]
 • การออกเสียง : różne różne [pl]
 • การออกเสียง : wykrętne wykrętne [pl]
 • การออกเสียง : inteligentne inteligentne [pl]
 • การออกเสียง : kwieciste kwieciste [pl]
 • การออกเสียง : niepatriotyczne niepatriotyczne [pl]
 • การออกเสียง : nieeleganckie nieeleganckie [pl]
 • การออกเสียง : wyczerpujące wyczerpujące [pl]
 • การออกเสียง : płomienne płomienne [pl]
 • การออกเสียง : nieskrępowane nieskrępowane [pl]
 • การออกเสียง : bezmyślne bezmyślne [pl]
 • การออกเสียง : feralne feralne [pl]
 • การออกเสียง : wierszowane wierszowane [pl]
 • การออกเสียง : mętne mętne [pl]
 • การออกเสียง : heretyckie heretyckie [pl]
 • การออกเสียง : oschłość oschłość [pl]
 • การออกเสียง : niestosowność niestosowność [pl]
 • การออกเสียง : cyniczność cyniczność [pl]
 • การออกเสียง : wolność wypowiedzi wolność wypowiedzi [pl]
 • การออกเสียง : narracje narracje [pl]
 • การออกเสียง : w wypowiedziach w wypowiedziach [pl]