หมวดหมู่:

wypowiedzi

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงwypowiedzi

 • การออกเสียง : bluźniercze
  bluźniercze [pl]
 • การออกเสียง : ciekawsze
  ciekawsze [pl]
 • การออกเสียง : oschłe
  oschłe [pl]
 • การออกเสียง : najśmieszniejsze
  najśmieszniejsze [pl]
 • การออกเสียง : różne
  różne [pl]
 • การออกเสียง : inteligentne
  inteligentne [pl]
 • การออกเสียง : wykrętne
  wykrętne [pl]
 • การออกเสียง : kwieciste
  kwieciste [pl]
 • การออกเสียง : niepatriotyczne
  niepatriotyczne [pl]
 • การออกเสียง : nieeleganckie
  nieeleganckie [pl]
 • การออกเสียง : wyczerpujące
  wyczerpujące [pl]
 • การออกเสียง : płomienne
  płomienne [pl]
 • การออกเสียง : nieskrępowane
  nieskrępowane [pl]
 • การออกเสียง : bezmyślne
  bezmyślne [pl]
 • การออกเสียง : feralne
  feralne [pl]
 • การออกเสียง : wierszowane
  wierszowane [pl]
 • การออกเสียง : mętne
  mętne [pl]
 • การออกเสียง : heretyckie
  heretyckie [pl]
 • การออกเสียง : oschłość
  oschłość [pl]
 • การออกเสียง : niestosowność
  niestosowność [pl]
 • การออกเสียง : cyniczność
  cyniczność [pl]
 • การออกเสียง : wolność wypowiedzi
  wolność wypowiedzi [pl]
 • การออกเสียง : narracje
  narracje [pl]
 • การออกเสียง : w wypowiedziach
  w wypowiedziach [pl]