หมวดหมู่:

wypowiadać

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงwypowiadać

  • การออกเสียง : mówić mówić [pl]
  • การออกเสียง : wypowiadanie wypowiadanie [pl]
  • การออกเสียง : z lubością z lubością [pl]
  • การออกเสียง : wypowiedzenie wypowiedzenie [pl]
  • การออกเสียง : wypowiadany wypowiadany [pl]