หมวดหมู่:

wykrzyknik

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงwykrzyknik

 • การออกเสียง : smacznego smacznego [pl]
 • การออกเสียง : cześć cześć [pl]
 • การออกเสียง : hej hej [sv]
 • การออกเสียง : witaj witaj [pl]
 • การออกเสียง : Mario Mario [de]
 • การออกเสียง : bis bis [de]
 • การออกเสียง : och och [sv]
 • การออกเสียง : wrzeszcz wrzeszcz [pl]
 • การออกเสียง : siema siema [pl]
 • การออกเสียง : spierdalaj spierdalaj [pl]
 • การออกเสียง : pocałuj mnie pocałuj mnie [pl]
 • การออกเสียง : idź idź [pl]
 • การออกเสียง : siemanko siemanko [pl]
 • การออกเสียง : siedź siedź [pl]
 • การออกเสียง : oj oj [sv]
 • การออกเสียง : słuchaj słuchaj [pl]
 • การออกเสียง : łubudu łubudu [pl]
 • การออกเสียง : O rany! O rany! [pl]
 • การออกเสียง : wracaj wracaj [pl]
 • การออกเสียง : przestań przestań [pl]
 • การออกเสียง : ruszaj ruszaj [pl]
 • การออกเสียง : Ahoj! Ahoj! [pl]
 • การออกเสียง : wynocha wynocha [pl]
 • การออกเสียง : chodź chodź [pl]
 • การออกเสียง : miażdż miażdż [pl]
 • การออกเสียง : postój postój [pl]
 • การออกเสียง : Przestań! Przestań! [pl]
 • การออกเสียง : żegnaj żegnaj [pl]
 • การออกเสียง : Miłej podróży Miłej podróży [pl]
 • การออกเสียง : spadaj spadaj [pl]
 • การออกเสียง : postępuj postępuj [pl]
 • การออกเสียง : hura hura [eu]
 • การออกเสียง : Gwiazdeczko Gwiazdeczko [pl]
 • การออกเสียง : Pisz Pisz [pl]
 • การออกเสียง : weź weź [pl]
 • การออกเสียง : Ożeż ty Ożeż ty [pl]
 • การออกเสียง : Do diabła! Do diabła! [pl]
 • การออกเสียง : bah bah [tlh]
 • การออกเสียง : trach trach [pl]
 • การออกเสียง : odwiedź odwiedź [pl]
 • การออกเสียง : pozwól pozwól [pl]
 • การออกเสียง : zniszcz zniszcz [pl]
 • การออกเสียง : uważaj uważaj [pl]
 • การออกเสียง : Zgódź się! Zgódź się! [pl]
 • การออกเสียง : A kuku! A kuku! [pl]
 • การออกเสียง : bądź bądź [pl]
 • การออกเสียง : Zejdź mi z oczu Zejdź mi z oczu [pl]
 • การออกเสียง : a kysz a kysz [pl]
 • การออกเสียง : weź mnie weź mnie [pl]
 • การออกเสียง : wio wio [pl]
 • การออกเสียง : z drogi z drogi [pl]
 • การออกเสียง : Boże! Boże! [pl]
 • การออกเสียง : wróć wróć [pl]
 • การออกเสียง : O laboga! O laboga! [pl]
 • การออกเสียง : Otrząśnij się! Otrząśnij się! [pl]
 • การออกเสียง : zatańcz zatańcz [pl]
 • การออกเสียง : uciekaj uciekaj [pl]
 • การออกเสียง : Wio! Wio! [pl]
 • การออกเสียง : Dalibóg Dalibóg [pl]
 • การออกเสียง : Zmiataj! Zmiataj! [pl]
 • การออกเสียง : larum larum [pl]
 • การออกเสียง : Do siego roku! Do siego roku! [pl]
 • การออกเสียง : Przymknij się! Przymknij się! [pl]
 • การออกเสียง : hopsa hopsa [pl]
 • การออกเสียง : Gratuluję! Gratuluję! [pl]
 • การออกเสียง : wypierdalaj wypierdalaj [pl]
 • การออกเสียง : Bądź zdrów Bądź zdrów [pl]
 • การออกเสียง : tfu tfu [pl]
 • การออกเสียง : chodźmy chodźmy [pl]
 • การออกเสียง : gwiżdż gwiżdż [pl]
 • การออกเสียง : Do kroćset! Do kroćset! [pl]
 • การออกเสียง : O jejku! O jejku! [pl]
 • การออกเสียง : Mamo! Mamo! [pl]
 • การออกเสียง : zachowaj zachowaj [pl]
 • การออกเสียง : nuże nuże [pl]
 • การออกเสียง : spocznij spocznij [pl]
 • การออกเสียง : czekaj czekaj [pl]
 • การออกเสียง : Co za bajzel! Co za bajzel! [pl]
 • การออกเสียง : A sio! A sio! [pl]
 • การออกเสียง : Jasny gwint! Jasny gwint! [pl]
 • การออกเสียง : weźmy weźmy [pl]
 • การออกเสียง : Zrozum Zrozum [pl]
 • การออกเสียง : O jej! O jej! [pl]
 • การออกเสียง : Janeczko Janeczko [pl]
 • การออกเสียง : zobaczmy zobaczmy [pl]
 • การออกเสียง : Wstydź się! Wstydź się! [pl]
 • การออกเสียง : odetnij odetnij [pl]
 • การออกเสียง : budź budź [pl]
 • การออกเสียง : chwyć chwyć [pl]
 • การออกเสียง : módl się módl się [pl]
 • การออกเสียง : Litości Litości [pl]
 • การออกเสียง : Dorotko! Dorotko! [pl]
 • การออกเสียง : narodzie narodzie [pl]
 • การออกเสียง : Zwiewaj Zwiewaj [pl]
 • การออกเสียง : sru! sru! [pl]
 • การออกเสียง : Halinko Halinko [pl]
 • การออกเสียง : olaboga olaboga [pl]
 • การออกเสียง : Julio! Zostań! Julio! Zostań! [pl]
 • การออกเสียง : Kłamco! Kłamco! [pl]
 • การออกเสียง : Wara! Wara! [pl]