หมวดหมู่:

wycieńczyć

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงwycieńczyć

  • การออกเสียง : wycieńczenie
    wycieńczenie [pl]