หมวดหมู่:

wycieńczony

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงwycieńczony

  • การออกเสียง : wycieńczenie
    wycieńczenie [pl]
  • การออกเสียง : wrak człowieka
    wrak człowieka [pl]