หมวดหมู่:

wycenić

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงwycenić

  • การออกเสียง : wyceniać
    wyceniać [pl]