หมวดหมู่:

wulkanizować

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงwulkanizować

  • การออกเสียง : wulkanizator
    wulkanizator [pl]