• การออกเสียงคำว่า largesse largesse [en]
  • การออกเสียงคำว่า largess largess [en]