หมวดหมู่:

words with two pronunciations

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงwords with two pronunciations

 • การออกเสียง : foyer foyer [en]
 • การออกเสียง : agile agile [en]
 • การออกเสียง : balm balm [en]
 • การออกเสียง : reprise reprise [en]
 • การออกเสียง : petit four petit four [fr]
 • การออกเสียง : crayfish crayfish [en]
 • การออกเสียง : initiate initiate [en]
 • การออกเสียง : Södermanland Södermanland [sv]
 • การออกเสียง : absolver absolver [es]
 • การออกเสียง : cochlear implant cochlear implant [en]
 • การออกเสียง : chinos chinos [en]
 • การออกเสียง : largesse largesse [en]
 • การออกเสียง : carburettor carburettor [en]
 • การออกเสียง : exculpate exculpate [en]
 • การออกเสียง : decant decant [en]
 • การออกเสียง : cochlea cochlea [en]
 • การออกเสียง : egret egret [en]
 • การออกเสียง : absolving absolving [en]
 • การออกเสียง : regress regress [en]
 • การออกเสียง : Quellstruktur Quellstruktur [de]
 • การออกเสียง : largess largess [en]
 • การออกเสียง : exculpated exculpated [en]
 • การออกเสียง : chock-full chock-full [en]
 • การออกเสียง : tarpaulin tarpaulin [en]
 • การออกเสียง : desoxy desoxy [en]
 • การออกเสียง : erectile erectile [en]
 • การออกเสียง : absolved absolved [en]
 • การออกเสียง : salinity salinity [en]
 • การออกเสียง : Chinin Chinin [de]
 • การออกเสียง : aerie aerie [en]
 • การออกเสียง : urocanic acid urocanic acid [en]
 • การออกเสียง : aery aery [en]