• การออกเสียงคำว่า telegrafie telegrafie [ro]
 • การออกเสียงคำว่า Telegraphie Telegraphie [de]
 • การออกเสียงคำว่า Spiegeltelegraf Spiegeltelegraf [de]
 • การออกเสียงคำว่า Spiegeltelegraph Spiegeltelegraph [de]
 • การออกเสียงคำว่า amoeba amoeba [en]
 • การออกเสียงคำว่า favourite favourite [en]
 • การออกเสียงคำว่า Jerry Jerry [en]
 • การออกเสียงคำว่า favourable favourable [en]
 • การออกเสียงคำว่า fusile fusile [en]
 • การออกเสียงคำว่า carburetor carburetor [en]
 • การออกเสียงคำว่า carburettor carburettor [en]
 • การออกเสียงคำว่า crayfish crayfish [en]
 • การออกเสียงคำว่า urethras urethras [en]
 • การออกเสียงคำว่า pedlar pedlar [en]
 • การออกเสียงคำว่า technicolor technicolor [en]
 • การออกเสียงคำว่า unfavourably unfavourably [en]
 • การออกเสียงคำว่า unfavorably unfavorably [en]
 • การออกเสียงคำว่า disfavour disfavour [en]
 • การออกเสียงคำว่า disfavor disfavor [en]
 • การออกเสียงคำว่า favoured favoured [en]
 • การออกเสียงคำว่า favored favored [en]
 • การออกเสียงคำว่า favour favour [en]
 • การออกเสียงคำว่า favor favor [en]
 • การออกเสียงคำว่า favourably favourably [en]
 • การออกเสียงคำว่า favorably favorably [en]
 • การออกเสียงคำว่า unfavourable unfavourable [en]
 • การออกเสียงคำว่า unfavorable unfavorable [en]
 • การออกเสียงคำว่า eery eery [en]
 • การออกเสียงคำว่า eerie eerie [en]
 • การออกเสียงคำว่า aery aery [en]