หมวดหมู่:

Wochentag

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงWochentag

  • การออกเสียง : Sonntag Sonntag [de]
  • การออกเสียง : Freitag Freitag [de]
  • การออกเสียง : Montag Montag [de]
  • การออกเสียง : Donnerstag Donnerstag [de]
  • การออกเสียง : Dienstag Dienstag [de]
  • การออกเสียง : Mittwoch Mittwoch [de]
  • การออกเสียง : Samstag Samstag [de]
  • การออกเสียง : Sonnabend Sonnabend [de]