หมวดหมู่:

without missing anything

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงwithout missing anything

  • การออกเสียง : co do joty co do joty [pl]