หมวดหมู่:

Wiltshire

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงWiltshire

 • การออกเสียง : Godolphin Godolphin [en]
 • การออกเสียง : Castle Combe Castle Combe [en]
 • การออกเสียง : Marquess of Salisbury Marquess of Salisbury [en]
 • การออกเสียง : Stourhead Gardens Stourhead Gardens [en]
 • การออกเสียง : Bemerton Bemerton [en]
 • การออกเสียง : Wylye Wylye [en]
 • การออกเสียง : Chittoe Chittoe [en]
 • การออกเสียง : Cherhill Cherhill [en]
 • การออกเสียง : Laverstock Laverstock [en]
 • การออกเสียง : Alderbury Alderbury [en]
 • การออกเสียง : Chafyn Grove Chafyn Grove [en]
 • การออกเสียง : Wardour Wardour [en]
 • การออกเสียง : Fugglestone St Peter Fugglestone St Peter [en]
 • การออกเสียง : Motcombe Motcombe [en]
 • การออกเสียง : Pitton Pitton [en]
 • บันทึกการออกเสียง : Savernake Savernake [en] รอการออกเสียง