หมวดหมู่:

Wielka Brytania

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงWielka Brytania

 • การออกเสียง : par par [fr]
 • การออกเสียง : Tamiza Tamiza [pl]
 • การออกเสียง : lordostwo lordostwo [pl]
 • การออกเสียง : lordowski lordowski [pl]
 • การออกเสียง : anglomanka anglomanka [pl]
 • การออกเสียง : niezwyciężona niezwyciężona [pl]
 • การออกเสียง : Anglik Anglik [pl]
 • การออกเสียง : Walijczycy Walijczycy [pl]
 • การออกเสียง : Walijczyk Walijczyk [pl]
 • การออกเสียง : Brytyjczyk Brytyjczyk [pl]
 • การออกเสียง : funt szterling funt szterling [pl]
 • การออกเสียง : lordowie lordowie [pl]
 • การออกเสียง : od Wielkiej Brytanii od Wielkiej Brytanii [pl]
 • การออกเสียง : torysi torysi [pl]