หมวดหมู่:

What s new?

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงWhat s new?

  • การออกเสียง : Co słychać? Co słychać? [pl]
  • การออกเสียง : No jak leci? No jak leci? [pl]
  • การออกเสียง : Co jest grane? Co jest grane? [pl]