หมวดหมู่:

What s in your hand?

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงWhat s in your hand?

  • การออกเสียง : w ręce w ręce [pl]