หมวดหมู่:

werkwoorden

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงwerkwoorden

 • การออกเสียง : omvoeren omvoeren [nl]
 • การออกเสียง : omvormen omvormen [nl]
 • การออกเสียง : omvouwen omvouwen [nl]
 • การออกเสียง : omvragen omvragen [nl]
 • การออกเสียง : omwaaien omwaaien [nl]
 • การออกเสียง : omwandelen omwandelen [nl]
 • การออกเสียง : declineren declineren [nl]
 • การออกเสียง : epateren epateren [nl]
 • การออกเสียง : opstallen opstallen [nl]
 • การออกเสียง : edewinden edewinden [nl]
 • การออกเสียง : snoozen snoozen [nl]
 • การออกเสียง : bevoorraden bevoorraden [nl]
 • การออกเสียง : tenaamstellen tenaamstellen [nl]
 • การออกเสียง : uitreizen uitreizen [nl]
 • การออกเสียง : scouten scouten [nl]
 • การออกเสียง : stileren stileren [nl]
 • การออกเสียง : vrijpleiten vrijpleiten [nl]
 • การออกเสียง : doppen doppen [nl]
 • การออกเสียง : decanteren decanteren [nl]
 • การออกเสียง : begrenzen begrenzen [de]
 • การออกเสียง : termineren termineren [nl]
 • การออกเสียง : rationaliseren rationaliseren [nl]
 • การออกเสียง : bemannen bemannen [de]
 • การออกเสียง : bevolken bevolken [nl]
 • การออกเสียง : swipen swipen [nl]
 • การออกเสียง : crashen crashen [nl]
 • การออกเสียง : coproduceren coproduceren [nl]
 • การออกเสียง : copuleren copuleren [nl]
 • การออกเสียง : lappen lappen [nl]
 • การออกเสียง : maken maken [nl]
 • การออกเสียง : opkalefateren opkalefateren [nl]
 • การออกเสียง : opknappen opknappen [nl]
 • การออกเสียง : oplappen oplappen [nl]
 • การออกเสียง : redresseren redresseren [nl]
 • การออกเสียง : repareren repareren [nl]
 • การออกเสียง : restaureren restaureren [nl]
 • การออกเสียง : restitueren restitueren [nl]
 • การออกเสียง : saneren saneren [nl]
 • การออกเสียง : vergoeden vergoeden [nl]
 • การออกเสียง : verstellen verstellen [de]
 • การออกเสียง : rehabiliteren rehabiliteren [nl]
 • การออกเสียง : localiseren localiseren [nl]
 • การออกเสียง : zekeren zekeren [nl]
 • การออกเสียง : schoonvegen schoonvegen [nl]
 • การออกเสียง : somatiseren somatiseren [nl]
 • การออกเสียง : triageren triageren [nl]
 • การออกเสียง : anodiseren anodiseren [nl]
 • การออกเสียง : herwilderen herwilderen [nl]
 • การออกเสียง : consudelen consudelen [nl]
 • การออกเสียง : annualiseren annualiseren [nl]
 • การออกเสียง : foetelen foetelen [nl]
 • การออกเสียง : krakeleren krakeleren [nl]
 • การออกเสียง : zelfscannen zelfscannen [nl]
 • การออกเสียง : portretschilderen portretschilderen [nl]
 • การออกเสียง : heli-skiën heli-skiën [nl]
 • การออกเสียง : klunen klunen [nl]
 • การออกเสียง : wegmengen wegmengen [nl]
 • การออกเสียง : bezeilen bezeilen [nl]
 • การออกเสียง : uitluisteren uitluisteren [nl]
 • การออกเสียง : voorbijvaren voorbijvaren [nl]
 • การออกเสียง : neutraliseren neutraliseren [nl]
 • การออกเสียง : adjudiceren adjudiceren [nl]
 • การออกเสียง : uitluiden uitluiden [nl]
 • การออกเสียง : afkoelen afkoelen [nl]
 • การออกเสียง : bijkletsen bijkletsen [nl]
 • การออกเสียง : impregneren impregneren [nl]
 • การออกเสียง : visiteren visiteren [nds]
 • การออกเสียง : uitroken uitroken [nl]
 • การออกเสียง : rechtbreien rechtbreien [nl]
 • การออกเสียง : nuttigen nuttigen [nl]
 • การออกเสียง : verorberen verorberen [nl]
 • การออกเสียง : maximaliseren maximaliseren [nl]
 • การออกเสียง : leasen leasen [nl]
 • การออกเสียง : insluiten insluiten [nl]
 • การออกเสียง : jorissen jorissen [nl]
 • การออกเสียง : wegjorissen wegjorissen [nl]
 • การออกเสียง : oprenten oprenten [nl]
 • การออกเสียง : verzanden verzanden [nl]
 • การออกเสียง : doodlopen doodlopen [nl]
 • การออกเสียง : vastlopen vastlopen [nl]
 • การออกเสียง : chargeren chargeren [nl]
 • การออกเสียง : informeren informeren [nl]
 • การออกเสียง : ingipsen ingipsen [nl]
 • การออกเสียง : kunstrijden kunstrijden [nl]
 • การออกเสียง : kidnappen kidnappen [de]
 • การออกเสียง : aanbelangen aanbelangen [nl]
 • การออกเสียง : wegbombarderen wegbombarderen [nl]
 • การออกเสียง : fileren fileren [nl]
 • การออกเสียง : mistasten mistasten [nl]
 • การออกเสียง : staffelen staffelen [nl]
 • การออกเสียง : zelfreguleren zelfreguleren [nl]
 • การออกเสียง : zinderen zinderen [nl]
 • การออกเสียง : doorzeven doorzeven [nl]
 • การออกเสียง : pureren pureren [nl]
 • การออกเสียง : beërven beërven [nl]
 • การออกเสียง : aanrommelen aanrommelen [nl]
 • การออกเสียง : schutteren schutteren [nl]
 • การออกเสียง : afbouwen afbouwen [nl]
 • การออกเสียง : afwerken afwerken [nl]
 • การออกเสียง : beëindigen beëindigen [nl]