หมวดหมู่:

werkwoorden

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงwerkwoorden

 • การออกเสียง : maken
  maken [nl]
 • การออกเสียง : spreken
  spreken [nl]
 • การออกเสียง : vrijpleiten
  vrijpleiten [nl]
 • การออกเสียง : verstellen
  verstellen [de]
 • การออกเสียง : sexting
  sexting [en]
 • การออกเสียง : ontmoeten
  ontmoeten [nl]
 • การออกเสียง : ringen
  ringen [de]
 • การออกเสียง : verspanen
  verspanen [nl]
 • การออกเสียง : zappen
  zappen [de]
 • การออกเสียง : opknappen
  opknappen [nl]
 • การออกเสียง : wonen
  wonen [nl]
 • การออกเสียง : vervallen
  vervallen [nl]
 • การออกเสียง : uitbetalen
  uitbetalen [nl]
 • การออกเสียง : wapperen
  wapperen [nl]
 • การออกเสียง : natafelen
  natafelen [nl]
 • การออกเสียง : indammen
  indammen [nl]
 • การออกเสียง : na-apen
  na-apen [nl]
 • การออกเสียง : praten
  praten [nl]
 • การออกเสียง : budgetteren
  budgetteren [nl]
 • การออกเสียง : schrappen
  schrappen [nl]
 • การออกเสียง : koekeloeren
  koekeloeren [nl]
 • การออกเสียง : twerken
  twerken [nl]
 • การออกเสียง : rechtvaardigen
  rechtvaardigen [nl]
 • การออกเสียง : decanteren
  decanteren [nl]
 • การออกเสียง : neerschieten
  neerschieten [nl]
 • การออกเสียง : ontwaren
  ontwaren [nl]
 • การออกเสียง : klappen
  klappen [de]
 • การออกเสียง : sjoemelen
  sjoemelen [nl]
 • การออกเสียง : composteren
  composteren [nl]
 • การออกเสียง : galopperen
  galopperen [nl]
 • การออกเสียง : plagen
  plagen [de]
 • การออกเสียง : eken
  eken [nl]
 • การออกเสียง : restitueren
  restitueren [nl]
 • การออกเสียง : centrifugeren
  centrifugeren [nl]
 • การออกเสียง : wegbonjouren
  wegbonjouren [nl]
 • การออกเสียง : zoemen
  zoemen [nl]
 • การออกเสียง : deinen
  deinen [de]
 • การออกเสียง : overhellen
  overhellen [nl]
 • การออกเสียง : naslaan
  naslaan [nl]
 • การออกเสียง : doppen
  doppen [nl]
 • การออกเสียง : klussen
  klussen [nl]
 • การออกเสียง : stallen
  stallen [nl]
 • การออกเสียง : beëindigen
  beëindigen [nl]
 • การออกเสียง : kwetteren
  kwetteren [nl]
 • การออกเสียง : carbidschieten
  carbidschieten [nl]
 • การออกเสียง : kalibreren
  kalibreren [nl]
 • การออกเสียง : fermenteren
  fermenteren [nl]
 • การออกเสียง : structureren
  structureren [nl]
 • การออกเสียง : begrenzen
  begrenzen [de]
 • การออกเสียง : Kitesurfen
  Kitesurfen [de]
 • การออกเสียง : overdrijven
  overdrijven [nl]
 • การออกเสียง : bomen
  bomen [nl]
 • การออกเสียง : spijkerpoepen
  spijkerpoepen [nl]
 • การออกเสียง : skûtsjesilen
  skûtsjesilen [nl]
 • การออกเสียง : afstruinen
  afstruinen [nl]
 • การออกเสียง : solliciteren
  solliciteren [nl]
 • การออกเสียง : verzanden
  verzanden [nl]
 • การออกเสียง : lappen
  lappen [nl]
 • การออกเสียง : tentoonspreiden
  tentoonspreiden [nl]
 • การออกเสียง : versoepelen
  versoepelen [nl]
 • การออกเสียง : nalopen
  nalopen [nds]
 • การออกเสียง : overwinteren
  overwinteren [nl]
 • การออกเสียง : repareren
  repareren [nl]
 • การออกเสียง : koeknuffelen
  koeknuffelen [nl]
 • การออกเสียง : pramen
  pramen [nl]
 • การออกเสียง : verorberen
  verorberen [nl]
 • การออกเสียง : verdagen
  verdagen [nl]
 • การออกเสียง : transcriberen
  transcriberen [nl]
 • การออกเสียง : dauwtrappen
  dauwtrappen [nl]
 • การออกเสียง : nadenken
  nadenken [nl]
 • การออกเสียง : chatten
  chatten [nl]
 • การออกเสียง : bemannen
  bemannen [de]
 • การออกเสียง : koekhappen
  koekhappen [nl]
 • การออกเสียง : moshen
  moshen [de]
 • การออกเสียง : samendrommen
  samendrommen [nl]
 • การออกเสียง : barbecueën
  barbecueën [nl]
 • การออกเสียง : kidnappen
  kidnappen [de]
 • การออกเสียง : versperren
  versperren [de]
 • การออกเสียง : weggaan
  weggaan [nl]
 • การออกเสียง : multitasken
  multitasken [nl]
 • การออกเสียง : googelen
  googelen [nl]
 • การออกเสียง : gekscheren
  gekscheren [nl]
 • การออกเสียง : eggen
  eggen [de]
 • การออกเสียง : coördineren
  coördineren [nl]
 • การออกเสียง : volschijten
  volschijten [nl]
 • การออกเสียง : klooien
  klooien [nl]
 • การออกเสียง : verspreiden
  verspreiden [nl]
 • การออกเสียง : vermenigvuldigen
  vermenigvuldigen [nl]
 • การออกเสียง : geüpdatet
  geüpdatet [nl]
 • การออกเสียง : nuttigen
  nuttigen [nl]
 • การออกเสียง : meanderen
  meanderen [nl]
 • การออกเสียง : maximaliseren
  maximaliseren [nl]
 • การออกเสียง : meefietsen
  meefietsen [nl]
 • การออกเสียง : sprenkelen
  sprenkelen [nl]
 • การออกเสียง : meetrekken
  meetrekken [nl]
 • การออกเสียง : meevallen
  meevallen [nl]
 • การออกเสียง : conditioneren
  conditioneren [nl]
 • การออกเสียง : doorslijpen
  doorslijpen [nl]
 • การออกเสียง : termineren
  termineren [nl]
 • การออกเสียง : verslijten
  verslijten [nl]