หมวดหมู่:

werkwoorden

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงwerkwoorden

 • การออกเสียง : maken maken [nl]
 • การออกเสียง : spreken spreken [nl]
 • การออกเสียง : vrijpleiten vrijpleiten [nl]
 • การออกเสียง : verstellen verstellen [de]
 • การออกเสียง : sexting sexting [en]
 • การออกเสียง : verspanen verspanen [nl]
 • การออกเสียง : ringen ringen [de]
 • การออกเสียง : ontmoeten ontmoeten [nl]
 • การออกเสียง : opknappen opknappen [nl]
 • การออกเสียง : zappen zappen [de]
 • การออกเสียง : vervallen vervallen [nl]
 • การออกเสียง : uitbetalen uitbetalen [nl]
 • การออกเสียง : wapperen wapperen [nl]
 • การออกเสียง : indammen indammen [nl]
 • การออกเสียง : natafelen natafelen [nl]
 • การออกเสียง : na-apen na-apen [nl]
 • การออกเสียง : wonen wonen [nl]
 • การออกเสียง : budgetteren budgetteren [nl]
 • การออกเสียง : koekeloeren koekeloeren [nl]
 • การออกเสียง : schrappen schrappen [nl]
 • การออกเสียง : twerken twerken [nl]
 • การออกเสียง : rechtvaardigen rechtvaardigen [nl]
 • การออกเสียง : praten praten [nl]
 • การออกเสียง : decanteren decanteren [nl]
 • การออกเสียง : ontwaren ontwaren [nl]
 • การออกเสียง : neerschieten neerschieten [nl]
 • การออกเสียง : sjoemelen sjoemelen [nl]
 • การออกเสียง : composteren composteren [nl]
 • การออกเสียง : galopperen galopperen [nl]
 • การออกเสียง : wegbonjouren wegbonjouren [nl]
 • การออกเสียง : eken eken [nl]
 • การออกเสียง : restitueren restitueren [nl]
 • การออกเสียง : plagen plagen [de]
 • การออกเสียง : klappen klappen [de]
 • การออกเสียง : zoemen zoemen [nl]
 • การออกเสียง : overhellen overhellen [nl]
 • การออกเสียง : naslaan naslaan [nl]
 • การออกเสียง : doppen doppen [nl]
 • การออกเสียง : klussen klussen [nl]
 • การออกเสียง : stallen stallen [nl]
 • การออกเสียง : kwetteren kwetteren [nl]
 • การออกเสียง : beëindigen beëindigen [nl]
 • การออกเสียง : deinen deinen [de]
 • การออกเสียง : kalibreren kalibreren [nl]
 • การออกเสียง : fermenteren fermenteren [nl]
 • การออกเสียง : structureren structureren [nl]
 • การออกเสียง : begrenzen begrenzen [de]
 • การออกเสียง : carbidschieten carbidschieten [nl]
 • การออกเสียง : overdrijven overdrijven [nl]
 • การออกเสียง : bomen bomen [nl]
 • การออกเสียง : centrifugeren centrifugeren [nl]
 • การออกเสียง : afstruinen afstruinen [nl]
 • การออกเสียง : Kitesurfen Kitesurfen [de]
 • การออกเสียง : spijkerpoepen spijkerpoepen [nl]
 • การออกเสียง : verzanden verzanden [nl]
 • การออกเสียง : tentoonspreiden tentoonspreiden [nl]
 • การออกเสียง : versoepelen versoepelen [nl]
 • การออกเสียง : nalopen nalopen [nds]
 • การออกเสียง : overwinteren overwinteren [nl]
 • การออกเสียง : pramen pramen [nl]
 • การออกเสียง : solliciteren solliciteren [nl]
 • การออกเสียง : lappen lappen [nl]
 • การออกเสียง : verdagen verdagen [nl]
 • การออกเสียง : skûtsjesilen skûtsjesilen [nl]
 • การออกเสียง : koeknuffelen koeknuffelen [nl]
 • การออกเสียง : transcriberen transcriberen [nl]
 • การออกเสียง : dauwtrappen dauwtrappen [nl]
 • การออกเสียง : bemannen bemannen [de]
 • การออกเสียง : moshen moshen [de]
 • การออกเสียง : verorberen verorberen [nl]
 • การออกเสียง : koekhappen koekhappen [nl]
 • การออกเสียง : nadenken nadenken [nl]
 • การออกเสียง : samendrommen samendrommen [nl]
 • การออกเสียง : kidnappen kidnappen [de]
 • การออกเสียง : barbecueën barbecueën [nl]
 • การออกเสียง : versperren versperren [de]
 • การออกเสียง : gekscheren gekscheren [nl]
 • การออกเสียง : googelen googelen [nl]
 • การออกเสียง : multitasken multitasken [nl]
 • การออกเสียง : repareren repareren [nl]
 • การออกเสียง : volschijten volschijten [nl]
 • การออกเสียง : weggaan weggaan [nl]
 • การออกเสียง : klooien klooien [nl]
 • การออกเสียง : nuttigen nuttigen [nl]
 • การออกเสียง : maximaliseren maximaliseren [nl]
 • การออกเสียง : verspreiden verspreiden [nl]
 • การออกเสียง : coördineren coördineren [nl]
 • การออกเสียง : eggen eggen [de]
 • การออกเสียง : meefietsen meefietsen [nl]
 • การออกเสียง : sprenkelen sprenkelen [nl]
 • การออกเสียง : conditioneren conditioneren [nl]
 • การออกเสียง : meetrekken meetrekken [nl]
 • การออกเสียง : doorslijpen doorslijpen [nl]
 • การออกเสียง : termineren termineren [nl]
 • การออกเสียง : verslijten verslijten [nl]
 • การออกเสียง : nageven nageven [nds]
 • การออกเสียง : samendrijven samendrijven [nl]
 • การออกเสียง : stenigen stenigen [nl]
 • การออกเสียง : geüpdatet geüpdatet [nl]
 • การออกเสียง : verchristelijken verchristelijken [nl]