หมวดหมู่:

werkwoord

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงwerkwoord

 • การออกเสียง : compliment compliment [en]
 • การออกเสียง : wagen wagen [de]
 • การออกเสียง : vatten vatten [sv]
 • การออกเสียง : dimmen dimmen [de]
 • การออกเสียง : trachten trachten [de]
 • การออกเสียง : ophangen ophangen [nl]
 • การออกเสียง : sparen sparen [de]
 • การออกเสียง : wisselen wisselen [nl]
 • การออกเสียง : wapperen wapperen [nl]
 • การออกเสียง : spelevaren spelevaren [nl]
 • การออกเสียง : computeren computeren [nl]
 • การออกเสียง : koekeloeren koekeloeren [nl]
 • การออกเสียง : bewaren bewaren [nl]
 • การออกเสียง : castreren castreren [nl]
 • การออกเสียง : teisteren teisteren [nl]
 • การออกเสียง : frezen frezen [nl]
 • การออกเสียง : hannesen hannesen [nl]
 • การออกเสียง : glimlachen glimlachen [nl]
 • การออกเสียง : tieren tieren [de]
 • การออกเสียง : manualize manualize [en]
 • การออกเสียง : huren huren [de]
 • การออกเสียง : bekommer bekommer [nl]
 • การออกเสียง : Verbum Verbum [da]
 • การออกเสียง : tillen tillen [nl]
 • การออกเสียง : Bedenken Bedenken [de]
 • การออกเสียง : savoureren savoureren [nl]
 • การออกเสียง : brullen brullen [nl]
 • การออกเสียง : doorbrengen doorbrengen [nl]
 • การออกเสียง : financieren financieren [nl]
 • การออกเสียง : trakteren trakteren [nl]
 • การออกเสียง : horten horten [de]
 • การออกเสียง : reageren reageren [nl]
 • การออกเสียง : lusten lusten [sv]
 • การออกเสียง : controleren controleren [nl]
 • การออกเสียง : breng breng [nl]
 • การออกเสียง : opspelen opspelen [nl]
 • การออกเสียง : pinnen pinnen [nl]
 • การออกเสียง : begeven begeven [nds]
 • การออกเสียง : skûtsjesilen skûtsjesilen [nl]
 • การออกเสียง : sporten sporten [sv]
 • การออกเสียง : wandelen wandelen [nl]
 • การออกเสียง : tellen tellen [nl]
 • การออกเสียง : snuiven snuiven [nl]
 • การออกเสียง : inkomen inkomen [nl]
 • การออกเสียง : behoeden behoeden [nl]
 • การออกเสียง : netwerken netwerken [nl]
 • การออกเสียง : ophouden ophouden [nl]
 • การออกเสียง : teweegbrengen teweegbrengen [nl]
 • การออกเสียง : gesnipperd gesnipperd [nl]
 • การออกเสียง : onthullen onthullen [nl]
 • การออกเสียง : manoeuvreren manoeuvreren [nl]
 • การออกเสียง : opvoeren opvoeren [nl]
 • การออกเสียง : delibereren delibereren [nl]
 • การออกเสียง : appartient à appartient à [fr]
 • การออกเสียง : doorkruisen doorkruisen [nl]
 • การออกเสียง : ontsteken ontsteken [nl]
 • การออกเสียง : assimileren assimileren [nl]
 • การออกเสียง : deelnemen deelnemen [nl]
 • การออกเสียง : beoordelen beoordelen [nl]
 • การออกเสียง : confabuleren confabuleren [nl]
 • การออกเสียง : zwaffelen zwaffelen [nl]
 • การออกเสียง : timmeren timmeren [nl]
 • การออกเสียง : voetballen voetballen [nl]
 • การออกเสียง : roamen roamen [nl]
 • การออกเสียง : snoepen snoepen [nl]
 • การออกเสียง : entretient entretient [fr]
 • การออกเสียง : nivelleren nivelleren [nl]
 • การออกเสียง : boeten boeten [nl]
 • การออกเสียง : opkrijgen opkrijgen [nl]
 • การออกเสียง : manoeuveren manoeuveren [nl]
 • การออกเสียง : faciliteren faciliteren [nl]
 • การออกเสียง : identificeren identificeren [nl]
 • การออกเสียง : stamelen stamelen [nl]
 • การออกเสียง : inzamelen inzamelen [nl]
 • การออกเสียง : overwerken overwerken [nl]
 • การออกเสียง : interveniëren interveniëren [nl]
 • การออกเสียง : innenemen innenemen [nl]
 • การออกเสียง : uitvaren uitvaren [nl]
 • การออกเสียง : blazen blazen [nl]
 • การออกเสียง : bereizen bereizen [nl]
 • การออกเสียง : uitstappen uitstappen [nl]
 • การออกเสียง : groeperen groeperen [nl]
 • การออกเสียง : bevorderen bevorderen [nl]
 • การออกเสียง : veilen veilen [nl]
 • การออกเสียง : kietelen kietelen [nl]
 • การออกเสียง : tafeldekken tafeldekken [nl]
 • การออกเสียง : regenen regenen [nl]
 • การออกเสียง : kwartetten kwartetten [nl]
 • การออกเสียง : concludeer concludeer [nl]
 • การออกเสียง : afschrikken afschrikken [nl]
 • การออกเสียง : borrelen borrelen [nl]
 • การออกเสียง : combineren combineren [nl]
 • การออกเสียง : sproeide sproeide [nl]
 • การออกเสียง : begaf begaf [nl]
 • การออกเสียง : gorgelen gorgelen [nl]
 • การออกเสียง : foeteren foeteren [nl]
 • การออกเสียง : emigreren emigreren [nl]
 • การออกเสียง : verwonder verwonder [nl]
 • การออกเสียง : verkennen verkennen [nl]
 • การออกเสียง : wadlopen wadlopen [nl]