หมวดหมู่:

weeds

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงweeds

  • การออกเสียง : chwasty chwasty [pl]
  • การออกเสียง : graca graca [pl]
  • การออกเสียง : korov korov [hr]
  • การออกเสียง : zielskiem zielskiem [pl]
  • การออกเสียง : zielsko zielsko [pl]
  • การออกเสียง : żółtlica drobnokwiatowa żółtlica drobnokwiatowa [pl]
  • การออกเสียง : καυκαλήθρα καυκαλήθρα [el]
  • การออกเสียง : καυκαλίδα καυκαλίδα [el]
  • การออกเสียง : خُبّازی خُبّازی [ur]