หมวดหมู่:

web 2.0

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงweb 2.0

  • การออกเสียง : Tumblr Tumblr [en]
  • การออกเสียง : Waze Waze [en]
  • การออกเสียง : nginx nginx [en]
  • การออกเสียง : 豆瓣 豆瓣 [hak]
  • การออกเสียง : web design web design [en]
  • การออกเสียง : AngularJS AngularJS [en]
  • การออกเสียง : Transket Transket [en]
  • การออกเสียง : Lighttpd Lighttpd [en]
  • การออกเสียง : Ushahidi Ushahidi [sw]