หมวดหมู่:

watermelon in English

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงwatermelon in English

  • การออกเสียง : pastèque
    pastèque [fr]
  • การออกเสียง : melon d'eau
    melon d'eau [fr]