หมวดหมู่:

Warszawa

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงWarszawa

 • การออกเสียง : Stare Miasto Stare Miasto [pl]
 • การออกเสียง : Pyry Pyry [fi]
 • การออกเสียง : Teatr Współczesny Teatr Współczesny [pl]
 • การออกเสียง : Wedel Wedel [de]
 • การออกเสียง : Adam Ferency Adam Ferency [pl]
 • การออกเสียง : warszawska warszawska [pl]
 • การออกเสียง : Cmentarz Bródnowski Cmentarz Bródnowski [pl]
 • การออกเสียง : Mieczysław Weinberg Mieczysław Weinberg [pl]
 • การออกเสียง : Prażanka Prażanka [pl]
 • การออกเสียง : wyzwolona wyzwolona [pl]
 • การออกเสียง : warszawskie warszawskie [pl]
 • การออกเสียง : PKiN PKiN [pl]
 • การออกเสียง : Park Saski Park Saski [pl]
 • การออกเสียง : oblężona oblężona [pl]
 • การออกเสียง : Prażanki Prażanki [pl]
 • การออกเสียง : Młociny Młociny [pl]
 • การออกเสียง : Krochmalna Krochmalna [pl]
 • การออกเสียง : Marymont Marymont [pl]
 • การออกเสียง : Natalia Janotha Natalia Janotha [pl]
 • การออกเสียง : Las Kabacki Las Kabacki [pl]
 • การออกเสียง : Stokłosy Stokłosy [pl]
 • การออกเสียง : w Warszawie w Warszawie [pl]
 • การออกเสียง : Aleksander Zarzycki Aleksander Zarzycki [pl]
 • การออกเสียง : Praga-Południe Praga-Południe [pl]
 • การออกเสียง : st. st. [pl]
 • การออกเสียง : niezwyciężona niezwyciężona [pl]
 • การออกเสียง : mariensztacki mariensztacki [pl]
 • การออกเสียง : plac Unii Lubelskiej plac Unii Lubelskiej [pl]
 • การออกเสียง : Mokotów Mokotów [pl]
 • การออกเสียง : U Fukiera U Fukiera [pl]
 • การออกเสียง : Grażyna Szapołowska Grażyna Szapołowska [pl]
 • การออกเสียง : وارسو وارسو [ar]
 • การออกเสียง : okupowana okupowana [pl]
 • การออกเสียง : Nowowiejska Nowowiejska [pl]
 • การออกเสียง : Mariensztat Mariensztat [pl]
 • การออกเสียง : Jeziorko Kamionkowskie Jeziorko Kamionkowskie [pl]
 • การออกเสียง : Paweł Łukaszewski Paweł Łukaszewski [pl]
 • การออกเสียง : Pałac Łazienkowski Pałac Łazienkowski [pl]
 • การออกเสียง : Kredytowa Kredytowa [pl]
 • การออกเสียง : Jadwisin Jadwisin [pl]
 • การออกเสียง : Praga-Północ Praga-Północ [pl]
 • การออกเสียง : Saska Kępa Saska Kępa [pl]
 • การออกเสียง : Pałac Pod Blachą Pałac Pod Blachą [pl]
 • การออกเสียง : Żoliborz Żoliborz [pl]
 • การออกเสียง : Muranów Muranów [pl]
 • การออกเสียง : Most Kierbedzia Most Kierbedzia [pl]
 • การออกเสียง : Park Praski Park Praski [pl]
 • การออกเสียง : Konwiktorska Konwiktorska [pl]
 • การออกเสียง : marymoncki marymoncki [pl]
 • การออกเสียง : varsavianistka varsavianistka [pl]
 • การออกเสียง : obleganie obleganie [pl]
 • การออกเสียง : Powiślanka Powiślanka [pl]
 • การออกเสียง : Tadeusz Kotarbiński Tadeusz Kotarbiński [pl]
 • การออกเสียง : Park Łazienkowski Park Łazienkowski [pl]
 • การออกเสียง : Prażanin Prażanin [pl]
 • การออกเสียง : וואַרשע וואַרשע [yi]
 • การออกเสียง : Złotokłos Złotokłos [pl]
 • การออกเสียง : Honorowy Obywatel Warszawy Honorowy Obywatel Warszawy [pl]
 • การออกเสียง : Most Śląsko-Dąbrowski Most Śląsko-Dąbrowski [pl]
 • การออกเสียง : Ignacy Waghalter Ignacy Waghalter [pl]
 • การออกเสียง : Targówek Targówek [pl]
 • การออกเสียง : Wał Miedzeszyński Wał Miedzeszyński [pl]
 • การออกเสียง : Warszawska Nike Warszawska Nike [pl]
 • การออกเสียง : lotnisko Chopina lotnisko Chopina [pl]
 • การออกเสียง : barbakan barbakan [pl]
 • การออกเสียง : Noakowskiego Noakowskiego [pl]
 • การออกเสียง : Warszawo! Warszawo! [pl]
 • การออกเสียง : Warszawa, 1975 Warszawa, 1975 [pl]
 • การออกเสียง : Pomnik Braterstwa Broni Pomnik Braterstwa Broni [pl]
 • การออกเสียง : Prażanie Prażanie [pl]
 • การออกเสียง : stolica Polski stolica Polski [pl]
 • การออกเสียง : Akademia Sztuk Pięknych Akademia Sztuk Pięknych [pl]
 • การออกเสียง : Powiślak Powiślak [pl]
 • การออกเสียง : plac Narutowicza plac Narutowicza [pl]
 • การออกเสียง : Pałac Kultury Pałac Kultury [pl]
 • การออกเสียง : warszawscy tramwajarze warszawscy tramwajarze [pl]
 • การออกเสียง : Myśliwiecka Myśliwiecka [pl]
 • การออกเสียง : cmentarz choleryczny cmentarz choleryczny [pl]
 • การออกเสียง : z Warszawy z Warszawy [pl]
 • การออกเสียง : Warszawska Izba Turystyki Warszawska Izba Turystyki [pl]
 • การออกเสียง : ulica Koszykowa ulica Koszykowa [pl]
 • การออกเสียง : z Warszawą z Warszawą [pl]
 • การออกเสียง : na Muranowie na Muranowie [pl]
 • การออกเสียง : Sadek Natoliński Sadek Natoliński [pl]
 • การออกเสียง : żoliborzanka żoliborzanka [pl]
 • การออกเสียง : na Pradze - w Pradze na Pradze - w Pradze [pl]
 • การออกเสียง : ursynowianka ursynowianka [pl]
 • การออกเสียง : o warszawiakach o warszawiakach [pl]
 • การออกเสียง : przez Warszawę przez Warszawę [pl]
 • การออกเสียง : na Włochach na Włochach [pl]
 • การออกเสียง : od Warszawy od Warszawy [pl]
 • การออกเสียง : warszawskie getto warszawskie getto [pl]