หมวดหมู่:

w stanie Alabama

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงw stanie Alabama

  • การออกเสียง : stan stan [pl]