หมวดหมู่:

w kapsułkach

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงw kapsułkach

  • การออกเสียง : kapsułka
    kapsułka [pl]