หมวดหมู่:

wǎn’ān

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงwǎn’ān

  • การออกเสียง : 晚安 晚安 [zh]