หมวดหมู่:

władza

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงwładza

 • การออกเสียง : administracyjna administracyjna [pl]
 • การออกเสียง : niewładna niewładna [pl]
 • การออกเสียง : nieograniczona nieograniczona [pl]
 • การออกเสียง : oligarchia oligarchia [it]
 • การออกเสียง : powiatowa powiatowa [pl]
 • การออกเสียง : kolonizacyjna kolonizacyjna [pl]
 • การออกเสียง : powojenna powojenna [pl]
 • การออกเสียง : zdelegalizować zdelegalizować [pl]
 • การออกเสียง : bezduszna bezduszna [pl]
 • การออกเสียง : ówczesna ówczesna [pl]
 • การออกเสียง : niewykonawcza niewykonawcza [pl]
 • การออกเสียง : ludowładztwo ludowładztwo [pl]
 • การออกเสียง : władcze władcze [pl]
 • การออกเสียง : namiestnik namiestnik [pl]
 • การออกเสียง : plutokracja plutokracja [pl]
 • การออกเสียง : wyimaginowana wyimaginowana [pl]
 • การออกเสียง : współrządzenie współrządzenie [pl]
 • การออกเสียง : wszechwładztwo wszechwładztwo [pl]
 • การออกเสียง : sądownicza sądownicza [pl]
 • การออกเสียง : upaństwawiać upaństwawiać [pl]
 • การออกเสียง : nadużycie władzy nadużycie władzy [pl]
 • การออกเสียง : peerelowskie władze peerelowskie władze [pl]
 • การออกเสียง : władza duchowna władza duchowna [pl]
 • การออกเสียง : pod władzą pod władzą [pl]
 • การออกเสียง : do władzy do władzy [pl]
 • การออกเสียง : u władzy u władzy [pl]
 • การออกเสียง : ludowładstwo ludowładstwo [pl]
 • การออกเสียง : od władzy od władzy [pl]