หมวดหมู่:

vowel sound

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงvowel sound

  • การออกเสียง : oi
    oi [pt]