หมวดหมู่:

Vous êtes

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงVous êtes

  • การออกเสียง : vous êtes vous êtes [fr]