หมวดหมู่:

vokativ

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงvokativ

  • การออกเสียง : biblioteko biblioteko [eo]
  • การออกเสียง : Godino Godino [it]
  • การออกเสียง : tigre tigre [fr]
  • การออกเสียง : džunglo džunglo [sr]
  • การออกเสียง : životinjo životinjo [sr]