หมวดหมู่:

vokativ

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงvokativ

 • การออกเสียง : biblioteko
  biblioteko [eo]
 • การออกเสียง : džunglo
  džunglo [sr]
 • การออกเสียง : Godino
  Godino [it]
 • การออกเสียง : tigre
  tigre [fr]
 • การออกเสียง : životinjo
  životinjo [sr]