หมวดหมู่:

Vogelart

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงVogelart

 • การออกเสียง : Kranich Kranich [de]
 • การออกเสียง : Kormoran Kormoran [de]
 • การออกเสียง : ortolan ortolan [en]
 • การออกเสียง : Dorngrasmücke Dorngrasmücke [de]
 • การออกเสียง : Weißkopfruderente Weißkopfruderente [de]
 • การออกเสียง : Wasserpieper Wasserpieper [de]
 • การออกเสียง : Zwergwachtel Zwergwachtel [de]
 • การออกเสียง : Lachmöwe Lachmöwe [de]
 • การออกเสียง : Rohrdommel Rohrdommel [de]
 • การออกเสียง : Sumpfrohrsänger Sumpfrohrsänger [de]
 • การออกเสียง : Samtente Samtente [de]
 • การออกเสียง : Laufhühnchen Laufhühnchen [de]
 • การออกเสียง : Trauerschwalbe Trauerschwalbe [de]
 • การออกเสียง : Sturmschwalbe Sturmschwalbe [de]
 • การออกเสียง : Krabbenreiher Krabbenreiher [de]
 • การออกเสียง : Mollymauk Mollymauk [de]
 • การออกเสียง : Marmelente Marmelente [de]
 • การออกเสียง : Grasmücke Grasmücke [de]
 • การออกเสียง : Beutelmeise Beutelmeise [de]
 • การออกเสียง : Wiedehopf Wiedehopf [de]
 • การออกเสียง : Rosapelikan Rosapelikan [de]
 • การออกเสียง : Wendehals Wendehals [de]
 • การออกเสียง : Büffelkopfente Büffelkopfente [de]
 • การออกเสียง : Seeschwalbe Seeschwalbe [de]
 • การออกเสียง : Laubsänger Laubsänger [de]
 • การออกเสียง : Trauerschnäpper Trauerschnäpper [de]
 • การออกเสียง : Prachteiderente Prachteiderente [de]
 • การออกเสียง : Rallenreiher Rallenreiher [de]
 • การออกเสียง : Kragenente Kragenente [de]
 • การออกเสียง : Eistaucher Eistaucher [de]
 • การออกเสียง : Rohrammer Rohrammer [de]
 • การออกเสียง : Rötelpelikan Rötelpelikan [de]
 • การออกเสียง : Klappergrasmücke Klappergrasmücke [de]
 • การออกเสียง : Zwergsäger Zwergsäger [de]
 • การออกเสียง : Seidenreiher Seidenreiher [de]
 • การออกเสียง : Blausturmvogel Blausturmvogel [de]
 • การออกเสียง : Reiherläufer Reiherläufer [de]
 • การออกเสียง : Gambelmeise Gambelmeise [de]
 • การออกเสียง : Ohrenscharbe Ohrenscharbe [de]
 • การออกเสียง : Kampfläufer Kampfläufer [de]
 • การออกเสียง : Krauskopfpelikan Krauskopfpelikan [de]
 • การออกเสียง : Mittelsäger Mittelsäger [de]
 • การออกเสียง : Schwarzhalstaucher Schwarzhalstaucher [de]
 • การออกเสียง : Sterntaucher Sterntaucher [de]
 • การออกเสียง : Wellenläufer Wellenläufer [de]
 • การออกเสียง : Bindentaucher Bindentaucher [de]
 • การออกเสียง : Fischreiher Fischreiher [de]
 • การออกเสียง : Fischadler Fischadler [de]
 • การออกเสียง : große Rohrdommel große Rohrdommel [de]
 • การออกเสียง : Teichrohrsänger Teichrohrsänger [de]
 • การออกเสียง : Königshühner Königshühner [de]
 • การออกเสียง : Gelbnasenalbatros Gelbnasenalbatros [de]
 • การออกเสียง : Trauerente Trauerente [de]
 • การออกเสียง : Ägerscht Ägerscht [gsw]
 • การออกเสียง : Riedscharbe Riedscharbe [de]
 • การออกเสียง : Zilpzalp Zilpzalp [de]
 • การออกเสียง : Pfeifschwan Pfeifschwan [de]
 • การออกเสียง : Braunpelikan Braunpelikan [de]
 • การออกเสียง : Schafstelze Schafstelze [de]
 • การออกเสียง : Prachttaucher Prachttaucher [de]
 • การออกเสียง : Nachtreiher Nachtreiher [de]
 • การออกเสียง : Kuhreiher Kuhreiher [de]
 • การออกเสียง : Agaschta Agaschta [gsw]
 • การออกเสียง : Gartengrasmücke Gartengrasmücke [de]
 • การออกเสียง : Clarktaucher Clarktaucher [de]
 • การออกเสียง : Weidenlaubsänger Weidenlaubsänger [de]
 • การออกเสียง : Zwergscharbe Zwergscharbe [de]
 • การออกเสียง : Purpurreiher Purpurreiher [de]
 • การออกเสียง : Zwergtaucher Zwergtaucher [de]
 • การออกเสียง : Brillenpelikan Brillenpelikan [de]
 • การออกเสียง : Hänfling Hänfling [de]
 • การออกเสียง : Drosselrohrsänger Drosselrohrsänger [de]
 • การออกเสียง : Weißstorch Weißstorch [de]
 • การออกเสียง : Turteltaube Turteltaube [de]