หมวดหมู่:

Vocabulari

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงVocabulari

 • การออกเสียง : poder poder [es]
 • การออกเสียง : estudiar estudiar [es]
 • การออกเสียง : buscar buscar [es]
 • การออกเสียง : fer fer [fr]
 • การออกเสียง : explicar explicar [es]
 • การออกเสียง : quadrat quadrat [de]
 • การออกเสียง : iceberg iceberg [en]
 • การออกเสียง : prisma prisma [sv]
 • การออกเสียง : continuar continuar [es]
 • การออกเสียง : l'article l'article [ca]
 • การออกเสียง : nerviosisme nerviosisme [ca]
 • การออกเสียง : desembocadura desembocadura [es]
 • การออกเสียง : litoral litoral [pt]
 • การออกเสียง : astre astre [fr]
 • การออกเสียง : simpatia simpatia [it]
 • การออกเสียง : admiració admiració [ca]
 • การออกเสียง : respondre respondre [oc]
 • การออกเสียง : l'univers l'univers [fr]
 • การออกเสียง : حلزون حلزون [ar]
 • การออกเสียง : vestir-se vestir-se [ca]
 • การออกเสียง : calmant calmant [fr]
 • การออกเสียง : aplaudir aplaudir [es]
 • การออกเสียง : disculpi’m disculpi’m [ca]
 • การออกเสียง : despertar-se despertar-se [ca]
 • การออกเสียง : desesperació desesperació [ca]
 • การออกเสียง : brodar brodar [sl]
 • การออกเสียง : cordar cordar [ro]
 • การออกเสียง : la primavera la primavera [it]
 • การออกเสียง : rosegar rosegar [ca]
 • การออกเสียง : tastar tastar [ca]
 • การออกเสียง : l'iceberg l'iceberg [ca]
 • การออกเสียง : aixecar-se aixecar-se [ca]
 • การออกเสียง : l’atmosfera l’atmosfera [ca]
 • การออกเสียง : assolellat assolellat [ca]
 • การออกเสียง : amistat amistat [oc]
 • การออกเสียง : plujós plujós [ca]
 • การออกเสียง : atabalament atabalament [ca]
 • การออกเสียง : estripar estripar [ca]
 • การออกเสียง : afluent afluent [ca]
 • การออกเสียง : l'estret l'estret [ca]
 • การออกเสียง : l’estany l’estany [ca]
 • การออกเสียง : traïció traïció [ca]
 • การออกเสียง : l'astronomia l'astronomia [ca]
 • การออกเสียง : boira boira [ca]
 • การออกเสียง : l’espai l’espai [ca]
 • การออกเสียง : caritat caritat [ca]
 • การออกเสียง : l’oasi l’oasi [ca]
 • การออกเสียง : memoritzar memoritzar [ca]
 • การออกเสียง : inundació inundació [ca]
 • การออกเสียง : l'embassament l'embassament [ca]
 • การออกเสียง : النَّجْمَةُ النَّجْمَةُ [ar]
 • การออกเสียง : misogínia misogínia [ca]
 • การออกเสียง : injecció injecció [ca]
 • การออกเสียง : esbalaïment esbalaïment [ca]
 • การออกเสียง : estimació estimació [ca]
 • การออกเสียง : afebliment afebliment [ca]
 • การออกเสียง : escombrar escombrar [ca]
 • การออกเสียง : satèl·lit satèl·lit [ca]
 • การออกเสียง : aeri aeri [ca]
 • การออกเสียง : piràmide piràmide [ca]
 • การออกเสียง : xisclar xisclar [ca]
 • การออกเสียง : vegetació vegetació [ca]
 • การออกเสียง : embassament embassament [ca]
 • การออกเสียง : enyorança enyorança [ca]
 • การออกเสียง : descordar descordar [pt]
 • การออกเสียง : infermera infermera [ca]
 • การออกเสียง : huracà huracà [ca]
 • การออกเสียง : Urà Urà [ca]
 • การออกเสียง : esgarrapar esgarrapar [ca]
 • การออกเสียง : xarampió xarampió [ca]
 • การออกเสียง : diversió diversió [ca]
 • การออกเสียง : mossegar mossegar [ca]
 • การออกเสียง : glacera glacera [ca]
 • การออกเสียง : puresa puresa [ca]
 • การออกเสียง : epilèpsia epilèpsia [ca]
 • การออกเสียง : tuberculosi tuberculosi [ca]
 • การออกเสียง : diàmetre diàmetre [ca]
 • การออกเสียง : estossegar estossegar [ca]
 • การออกเสียง : la Via Làctia la Via Làctia [ca]
 • การออกเสียง : avorriment avorriment [ca]
 • การออกเสียง : malalt malalt [ca]
 • การออกเสียง : verola verola [ca]
 • การออกเสียง : badallar badallar [ca]
 • การออกเสียง : pantà pantà [ca]
 • การออกเสียง : l’estiu l’estiu [ca]
 • การออกเสียง : Plutó Plutó [ca]
 • การออกเสียง : amanir amanir [ca]
 • การออกเสียง : autoritat autoritat [ca]
 • การออกเสียง : decadència decadència [ca]
 • การออกเสียง : l'afluent l'afluent [ca]
 • การออกเสียง : seure seure [ca]
 • การออกเสียง : boirina boirina [ca]
 • การออกเสียง : cargolar cargolar [ca]
 • การออกเสียง : ennuvolat ennuvolat [ca]
 • การออกเสียง : relleu relleu [ca]
 • การออกเสียง : cansament cansament [ca]
 • การออกเสียง : fer l'orni fer l'orni [ca]
 • การออกเสียง : afaitar afaitar [ca]
 • การออกเสียง : diabetis diabetis [ca]
 • การออกเสียง : cridar cridar [ca]