• การออกเสียงคำว่า uwe uwe [de]
 • การออกเสียงคำว่า uw uw [nl]
 • การออกเสียงคำว่า wablief wablief [nl]
 • การออกเสียงคำว่า amai amai [pt]
 • การออกเสียงคำว่า allee allee [de]
 • การออกเสียงคำว่า plezant plezant [vls]
 • การออกเสียงคำว่า verwittigen verwittigen [nl]
 • การออกเสียงคำว่า zijn zijn [nl]
 • การออกเสียงคำว่า beijveren beijveren [nl]
 • การออกเสียงคำว่า slijterij slijterij [nl]
 • การออกเสียงคำว่า ajuin ajuin [nl]
 • การออกเสียงคำว่า ajuinen ajuinen [nl]
 • การออกเสียงคำว่า gij gij [nl]
 • การออกเสียงคำว่า zijt zijt [nl]