หมวดหมู่:

vitiate

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงvitiate

  • การออกเสียง : osłabiać osłabiać [pl]