หมวดหมู่:

village president

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงvillage president

  • การออกเสียง : sołtys sołtys [pl]