หมวดหมู่:

village chief

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงvillage chief

  • การออกเสียง : Wójtowicz Wójtowicz [pl]
  • การออกเสียง : sołectwo sołectwo [pl]
  • การออกเสียง : sołtys sołtys [pl]
  • การออกเสียง : wójt wójt [pl]
  • การออกเสียง : مُکھیا مُکھیا [ur]