หมวดหมู่:

Vietnamese surname

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงVietnamese surname

 • การออกเสียง : Lương
  Lương [vi]
 • การออกเสียง : Nguyễn
  Nguyễn [vi]
 • การออกเสียง : Võ
  [vi]
 • การออกเสียง : Vũ
  [vi]