หมวดหมู่:

Vietnamese surname

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงVietnamese surname

  • การออกเสียง : Lương Lương [vi]
  • การออกเสียง : Nguyễn Nguyễn [vi]
  • การออกเสียง : Võ [vi]
  • การออกเสียง : Vũ [vi]