หมวดหมู่:

very delicious

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงvery delicious

  • การออกเสียง : rất ngon
    rất ngon [vi]