หมวดหมู่:

verbs in Ukranian

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverbs in Ukranian

 • การออกเสียง : їсти
  їсти [uk]
 • การออกเสียง : слухати
  слухати [uk]
 • การออกเสียง : мати
  мати [uk]
 • การออกเสียง : бачити
  бачити [uk]
 • การออกเสียง : чути
  чути [sr]
 • การออกเสียง : кохати
  кохати [uk]
 • การออกเสียง : скубти
  скубти [uk]
 • การออกเสียง : рити
  рити [uk]
 • การออกเสียง : бути
  бути [uk]