หมวดหมู่:

verbs in Romanian

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverbs in Romanian

 • การออกเสียง : duce duce [la]
 • การออกเสียง : elimina elimina [it]
 • การออกเสียง : dura dura [ia]
 • การออกเสียง : activa activa [es]
 • การออกเสียง : completa completa [es]
 • การออกเสียง : copia copia [la]
 • การออกเสียง : crea crea [es]
 • การออกเสียง : dansa dansa [ro]
 • การออกเสียง : avea avea [ro]
 • การออกเสียง : comporta comporta [pt]
 • การออกเสียง : conduce conduce [it]
 • การออกเสียง : controla controla [pt]
 • การออกเสียง : citi citi [ro]
 • การออกเสียง : compara compara [ro]
 • การออกเสียง : congela congela [pt]
 • การออกเสียง : Dori Dori [ro]
 • การออกเสียง : deveni deveni [la]
 • การออกเสียง : arde arde [ro]
 • การออกเสียง : atinge atinge [ro]
 • การออกเสียง : accelera accelera [ro]
 • การออกเสียง : avea grijă avea grijă [ro]
 • การออกเสียง : abdica abdica [ro]
 • การออกเสียง : delimita delimita [ro]
 • การออกเสียง : ameninţa ameninţa [ro]
 • การออกเสียง : deranja deranja [ro]
 • การออกเสียง : cheltui cheltui [ro]
 • การออกเสียง : căuta căuta [ro]
 • การออกเสียง : chema chema [ro]
 • การออกเสียง : crucifica crucifica [ro]
 • การออกเสียง : descrie descrie [ro]
 • การออกเสียง : circumscrie circumscrie [ro]
 • การออกเสียง : ascunde ascunde [ro]
 • การออกเสียง : ajunge la majorat ajunge la majorat [ro]
 • การออกเสียง : curge curge [ro]
 • การออกเสียง : avea dreptate avea dreptate [ro]
 • การออกเสียง : azvârli azvârli [ro]
 • การออกเสียง : conveni conveni [ro]
 • การออกเสียง : cere cere [ro]
 • การออกเสียง : cuceri cuceri [ro]
 • การออกเสียง : arăta arăta [ro]
 • การออกเสียง : bucura bucura [ro]
 • การออกเสียง : delira delira [ro]
 • การออกเสียง : convinge convinge [ro]
 • การออกเสียง : adăsta adăsta [ro]
 • การออกเสียง : cugeta cugeta [ro]
 • การออกเสียง : asigura asigura [ro]
 • การออกเสียง : afuma afuma [ro]
 • การออกเสียง : duşmăni duşmăni [ro]
 • การออกเสียง : ejacula ejacula [ro]
 • การออกเสียง : dispărea dispărea [ro]
 • การออกเสียง : călca călca [ro]
 • การออกเสียง : denatura denatura [ro]
 • การออกเสียง : clădi clădi [ro]
 • การออกเสียง : descurca descurca [ro]
 • การออกเสียง : circumcide circumcide [ro]
 • การออกเสียง : croi croi [ro]
 • การออกเสียง : distruge distruge [ro]
 • การออกเสียง : distra distra [ro]
 • การออกเสียง : angaja angaja [ro]
 • การออกเสียง : discuta discuta [ro]
 • การออกเสียง : blestema blestema [ro]
 • การออกเสียง : adăpa adăpa [ro]
 • การออกเสียง : chinui chinui [ro]
 • การออกเสียง : dezbrăca dezbrăca [ro]
 • การออกเสียง : amaneta amaneta [ro]
 • การออกเสียง : cunoaşte cunoaşte [ro]
 • การออกเสียง : contrazice contrazice [ro]
 • การออกเสียง : delecta delecta [ro]
 • การออกเสียง : bloca bloca [ro]
 • การออกเสียง : anihila anihila [ro]
 • การออกเสียง : descărca descărca [ro]
 • การออกเสียง : aerisi aerisi [ro]
 • การออกเสียง : adăuga adăuga [ro]
 • การออกเสียง : dărâma dărâma [ro]
 • การออกเสียง : contraveni contraveni [ro]
 • การออกเสียง : durea durea [ro]
 • การออกเสียง : dezice dezice [ro]
 • การออกเสียง : asurzi asurzi [ro]
 • การออกเสียง : da la muie da la muie [ro]
 • การออกเสียง : alcătui alcătui [ro]
 • การออกเสียง : cauta cauta [ro]
 • การออกเสียง : declina declina [ro]
 • การออกเสียง : deştepta deştepta [ro]
 • การออกเสียง : dovedi dovedi [ro]
 • การออกเสียง : distila distila [ro]
 • การออกเสียง : aminti aminti [ro]
 • การออกเสียง : articula articula [ro]
 • การออกเสียง : da la labă da la labă [ro]
 • การออกเสียง : boteza boteza [ro]
 • การออกเสียง : avansa avansa [ro]
 • การออกเสียง : băga băga [ro]
 • การออกเสียง : deszice deszice [ro]
 • การออกเสียง : bănui bănui [ro]
 • การออกเสียง : descoperi descoperi [ro]
 • การออกเสียง : coopera coopera [ro]
 • การออกเสียง : borî borî [ro]
 • การออกเสียง : apăsa apăsa [ro]
 • การออกเสียง : despărţi despărţi [ro]