หมวดหมู่:

verbs in Hebrew

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverbs in Hebrew

 • การออกเสียง : ירק ירק [he]
 • การออกเสียง : טבע טבע [he]
 • การออกเสียง : אבד אבד [he]
 • การออกเสียง : ישן ישן [he]
 • การออกเสียง : אכל אכל [he]
 • การออกเสียง : נהג נהג [he]
 • การออกเสียง : זכר זכר [he]
 • การออกเสียง : עבד עבד [he]
 • การออกเสียง : טעם טעם [he]
 • การออกเสียง : רשם רשם [he]
 • การออกเสียง : פתח פתח [he]
 • การออกเสียง : פעל פעל [he]
 • การออกเสียง : כתב כתב [he]
 • การออกเสียง : הלך הלך [he]
 • การออกเสียง : רץ רץ [he]
 • การออกเสียง : נפל נפל [he]
 • การออกเสียง : מתח מתח [he]
 • การออกเสียง : למד למד [he]
 • การออกเสียง : שאל שאל [he]
 • การออกเสียง : קשר קשר [he]
 • การออกเสียง : מצא מצא [he]
 • การออกเสียง : עשה עשה [he]
 • การออกเสียง : צבר צבר [he]
 • การออกเสียง : דיבר דיבר [he]
 • การออกเสียง : מכר מכר [he]
 • การออกเสียง : חשב חשב [he]
 • การออกเสียง : ישב ישב [he]
 • การออกเสียง : דהר דהר [he]
 • การออกเสียง : עסק עסק [he]
 • การออกเสียง : צחק צחק [he]
 • การออกเสียง : פירק פירק [he]
 • การออกเสียง : לקח לקח [he]
 • การออกเสียง : עוזר עוזר [he]
 • การออกเสียง : תפר תפר [he]
 • การออกเสียง : סעד סעד [he]
 • การออกเสียง : זינק זינק [he]
 • การออกเสียง : קפץ קפץ [he]
 • การออกเสียง : הרס הרס [he]
 • การออกเสียง : טייל טייל [he]
 • การออกเสียง : זיהה זיהה [he]
 • การออกเสียง : תיקן תיקן [he]
 • การออกเสียง : נסע נסע [he]
 • การออกเสียง : סגר סגר [he]
 • การออกเสียง : בנה בנה [he]
 • การออกเสียง : חמק חמק [he]
 • การออกเสียง : ליקק ליקק [he]
 • การออกเสียง : בלט בלט [he]
 • การออกเสียง : מלמדת מלמדת [he]
 • การออกเสียง : משלמת משלמת [he]
 • การออกเสียง : מסדרת מסדרת [he]
 • การออกเสียง : בעט בעט [he]
 • การออกเสียง : צעק צעק [he]
 • การออกเสียง : דרס דרס [he]
 • การออกเสียง : שבר שבר [he]
 • การออกเสียง : זנח זנח [he]
 • การออกเสียง : לחץ לחץ [he]
 • การออกเสียง : חנק חנק [he]
 • การออกเสียง : קיפל קיפל [he]
 • การออกเสียง : חשק חשק [he]
 • การออกเสียง : בחר בחר [he]
 • การออกเสียง : גמר גמר [he]
 • การออกเสียง : שתל שתל [he]
 • การออกเสียง : קלט קלט [he]
 • การออกเสียง : שתה שתה [he]
 • การออกเสียง : רחץ רחץ [he]
 • การออกเสียง : ויתר ויתר [he]
 • การออกเสียง : פיהק פיהק [he]