หมวดหมู่:

verbs in French

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverbs in French

 • การออกเสียง : je prolonge je prolonge [fr]
 • การออกเสียง : nous conduisons nous conduisons [fr]
 • การออกเสียง : je déplaçais je déplaçais [fr]
 • การออกเสียง : j' arrivais j' arrivais [fr]
 • การออกเสียง : mouvoir mouvoir [fr]
 • การออกเสียง : je mouvais je mouvais [fr]
 • การออกเสียง : nous aimions nous aimions [fr]
 • การออกเสียง : affiner affiner [fr]
 • การออกเสียง : désobéir désobéir [fr]
 • การออกเสียง : j' apporterai j' apporterai [fr]
 • การออกเสียง : elles déplacent elles déplacent [fr]
 • การออกเสียง : elle abaisse elle abaisse [fr]
 • การออกเสียง : tu conduis tu conduis [fr]
 • การออกเสียง : elles jouissent elles jouissent [fr]
 • การออกเสียง : elle déplace elle déplace [fr]
 • การออกเสียง : nous étreignons nous étreignons [fr]
 • การออกเสียง : tripoter tripoter [fr]
 • การออกเสียง : débrouillera débrouillera [fr]
 • การออกเสียง : elles abaissent elles abaissent [fr]
 • การออกเสียง : nous nous souvenons nous nous souvenons [fr]
 • การออกเสียง : degouliner degouliner [fr]
 • การออกเสียง : surpasser surpasser [fr]
 • การออกเสียง : nous mouvions nous mouvions [fr]
 • การออกเสียง : j'étends j'étends [fr]
 • การออกเสียง : nous aboutissions nous aboutissions [fr]
 • การออกเสียง : préférerai préférerai [fr]
 • การออกเสียง : elle recommande elle recommande [fr]
 • การออกเสียง : alerter alerter [fr]
 • การออกเสียง : je mouvrai je mouvrai [fr]
 • การออกเสียง : vous rigolez vous rigolez [fr]
 • การออกเสียง : regnez regnez [fr]
 • การออกเสียง : fricasser fricasser [fr]