หมวดหมู่:

verbs in French

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverbs in French

 • การออกเสียง : nous aimerons nous aimerons [fr]
 • การออกเสียง : j' arriverai j' arriverai [fr]
 • การออกเสียง : prévoir prévoir [fr]
 • การออกเสียง : je côtoie je côtoie [fr]
 • การออกเสียง : elle voit elle voit [fr]
 • การออกเสียง : vous déplacez vous déplacez [fr]
 • การออกเสียง : maîtriser maîtriser [fr]
 • การออกเสียง : elle sait elle sait [fr]
 • การออกเสียง : tu aboutis tu aboutis [fr]
 • การออกเสียง : réserve réserve [fr]
 • การออกเสียง : vous arrêtez vous arrêtez [fr]
 • การออกเสียง : vous aboutissez vous aboutissez [fr]
 • การออกเสียง : nous devenons nous devenons [fr]
 • การออกเสียง : nous avons joui nous avons joui [fr]
 • การออกเสียง : étonner étonner [fr]
 • การออกเสียง : elles conduisent elles conduisent [fr]
 • การออกเสียง : nous jouissons nous jouissons [fr]
 • การออกเสียง : bricoler bricoler [fr]
 • การออกเสียง : spécialiser spécialiser [fr]
 • การออกเสียง : avertir avertir [fr]
 • การออกเสียง : nous conduirons nous conduirons [fr]
 • การออกเสียง : j'étendrai j'étendrai [fr]
 • การออกเสียง : jouions jouions [fr]
 • การออกเสียง : hanter hanter [fr]
 • การออกเสียง : j'arrêterai j'arrêterai [fr]
 • การออกเสียง : je goûte je goûte [fr]
 • การออกเสียง : tu étends tu étends [fr]
 • การออกเสียง : nous invitons nous invitons [fr]
 • การออกเสียง : j'avais jeté j'avais jeté [fr]
 • การออกเสียง : nous conduisions nous conduisions [fr]
 • การออกเสียง : nous arrêterons nous arrêterons [fr]
 • การออกเสียง : vous avez parlé vous avez parlé [fr]
 • การออกเสียง : nous arrêtions nous arrêtions [fr]
 • การออกเสียง : j'ai dormi j'ai dormi [fr]
 • การออกเสียง : je jouis je jouis [fr]
 • การออกเสียง : engloutir engloutir [fr]
 • การออกเสียง : nous commencions nous commencions [fr]
 • การออกเสียง : elle arrête elle arrête [fr]
 • การออกเสียง : commençant commençant [fr]
 • การออกเสียง : vous enregistrerez vous enregistrerez [fr]
 • การออกเสียง : nous avons voyagé nous avons voyagé [fr]
 • การออกเสียง : elle a besoin elle a besoin [fr]
 • การออกเสียง : nous abaissons nous abaissons [fr]
 • การออกเสียง : heurter heurter [fr]
 • การออกเสียง : j'arrêtais j'arrêtais [fr]
 • การออกเสียง : je déplacerai je déplacerai [fr]
 • การออกเสียง : j' aimais j' aimais [fr]
 • การออกเสียง : nous arriverons nous arriverons [fr]
 • การออกเสียง : j'aboutis j'aboutis [fr]
 • การออกเสียง : nous déplaçons nous déplaçons [fr]
 • การออกเสียง : vous abaissez vous abaissez [fr]
 • การออกเสียง : je patiente je patiente [fr]
 • การออกเสียง : elle jouit elle jouit [fr]
 • การออกเสียง : j'abaisse j'abaisse [fr]
 • การออกเสียง : j' abats j' abats [fr]
 • การออกเสียง : jaillir jaillir [fr]
 • การออกเสียง : elles aboutissent elles aboutissent [fr]
 • การออกเสียง : je rencontrais je rencontrais [fr]
 • การออกเสียง : souvient souvient [fr]
 • การออกเสียง : elles invitent elles invitent [fr]
 • การออกเสียง : je meus je meus [fr]
 • การออกเสียง : nous recommandons nous recommandons [fr]
 • การออกเสียง : nous pourrions nous pourrions [fr]
 • การออกเสียง : nous arrivons nous arrivons [fr]
 • การออกเสียง : vous recommandez vous recommandez [fr]
 • การออกเสียง : nous marchions nous marchions [fr]
 • การออกเสียง : allai allai [fr]
 • การออกเสียง : nous sommes venus nous sommes venus [fr]
 • การออกเสียง : Étreinte Étreinte [fr]
 • การออกเสียง : nous arrêtons nous arrêtons [fr]
 • การออกเสียง : elle invite elle invite [fr]
 • การออกเสียง : j' invitais j' invitais [fr]
 • การออกเสียง : nous mouvrons nous mouvrons [fr]
 • การออกเสียง : nous aboutissons nous aboutissons [fr]
 • การออกเสียง : elles recommandent elles recommandent [fr]
 • การออกเสียง : je déplace je déplace [fr]
 • การออกเสียง : j'énregistre j'énregistre [fr]
 • การออกเสียง : j' apportais j' apportais [fr]
 • การออกเสียง : rigoler rigoler [fr]
 • การออกเสียง : elle étend elle étend [fr]
 • การออกเสียง : vous invitez vous invitez [fr]
 • การออกเสียง : nous étendons nous étendons [fr]
 • การออกเสียง : je commençais je commençais [fr]
 • การออกเสียง : je conduisais je conduisais [fr]
 • การออกเสียง : déplacer déplacer [fr]
 • การออกเสียง : je repars je repars [fr]
 • การออกเสียง : j'étendais j'étendais [fr]
 • การออกเสียง : j'aboutirai j'aboutirai [fr]
 • การออกเสียง : ébouillanter ébouillanter [fr]
 • การออกเสียง : j'ai jeté j'ai jeté [fr]
 • การออกเสียง : j'étreins j'étreins [fr]
 • การออกเสียง : elle conduit elle conduit [fr]
 • การออกเสียง : elles arrêtent elles arrêtent [fr]
 • การออกเสียง : elle aboutit elle aboutit [fr]
 • การออกเสียง : je reconnus je reconnus [fr]
 • การออกเสียง : vous vendez vous vendez [fr]
 • การออกเสียง : nous invitions nous invitions [fr]
 • การออกเสียง : Escroquer Escroquer [fr]
 • การออกเสียง : je recommandais je recommandais [fr]
 • การออกเสียง : vous voudriez vous voudriez [fr]