หมวดหมู่:

verbs in French

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverbs in French

 • การออกเสียง : tu déplaces tu déplaces [fr]
 • การออกเสียง : vous serez vous serez [fr]
 • การออกเสียง : j'emprunte j'emprunte [fr]
 • การออกเสียง : nous n'avons pas nous n'avons pas [fr]
 • การออกเสียง : nous aurons besoin nous aurons besoin [fr]
 • การออกเสียง : puissions puissions [fr]
 • การออกเสียง : vous aurez besoin vous aurez besoin [fr]
 • การออกเสียง : nous avons besoin nous avons besoin [fr]
 • การออกเสียง : nous voudrions nous voudrions [fr]
 • การออกเสียง : aimerais aimerais [fr]
 • การออกเสียง : prolonger prolonger [fr]
 • การออกเสียง : Vous désirez ? Vous désirez ? [fr]
 • การออกเสียง : vous commenciez vous commenciez [fr]
 • การออกเสียง : je dis je dis [fr]
 • การออกเสียง : réussirai réussirai [fr]
 • การออกเสียง : elle dit elle dit [fr]
 • การออกเสียง : hésiter hésiter [fr]
 • การออกเสียง : tu invites tu invites [fr]
 • การออกเสียง : parlais parlais [fr]
 • การออกเสียง : J'veux J'veux [fr]
 • การออกเสียง : j'ai téléphoné j'ai téléphoné [fr]
 • การออกเสียง : j' arrive j' arrive [fr]
 • การออกเสียง : tu recommandes tu recommandes [fr]
 • การออกเสียง : nous pleurons nous pleurons [fr]
 • การออกเสียง : Ramasser Ramasser [fr]
 • การออกเสียง : utilisez utilisez [fr]
 • การออกเสียง : elles font elles font [fr]
 • การออกเสียง : vous achetez vous achetez [fr]
 • การออกเสียง : nous comprenons nous comprenons [fr]
 • การออกเสียง : vous étiez vous étiez [fr]
 • การออกเสียง : côtoyer côtoyer [fr]
 • การออกเสียง : je commence je commence [fr]
 • การออกเสียง : elle a parlé elle a parlé [fr]
 • การออกเสียง : je vends je vends [fr]
 • การออกเสียง : résonnez résonnez [fr]
 • การออกเสียง : j'ai joui j'ai joui [fr]
 • การออกเสียง : tu avais tu avais [fr]
 • การออกเสียง : tu achètes tu achètes [fr]
 • การออกเสียง : nous avons parlé nous avons parlé [fr]
 • การออกเสียง : vous jouissez vous jouissez [fr]
 • การออกเสียง : happer happer [fr]
 • การออกเสียง : j'ai détruit j'ai détruit [fr]
 • การออกเสียง : songer songer [fr]
 • การออกเสียง : téléphoner téléphoner [fr]
 • การออกเสียง : elles ont besoin elles ont besoin [fr]
 • การออกเสียง : je recommande je recommande [fr]
 • การออกเสียง : réessayez plus tard réessayez plus tard [fr]
 • การออกเสียง : venir ici venir ici [fr]
 • การออกเสียง : tu arrêtes tu arrêtes [fr]
 • การออกเสียง : elle avait elle avait [fr]
 • การออกเสียง : elles sont allées elles sont allées [fr]
 • การออกเสียง : Je pourrais Je pourrais [fr]
 • การออกเสียง : J'ai trop bu J'ai trop bu [fr]
 • การออกเสียง : je vous prie je vous prie [fr]
 • การออกเสียง : obéir obéir [fr]
 • การออกเสียง : vous étendez vous étendez [fr]
 • การออกเสียง : tu dois tu dois [fr]
 • การออกเสียง : Fumer tue Fumer tue [fr]
 • การออกเสียง : elles arrivent elles arrivent [fr]
 • การออกเสียง : elles comprennent elles comprennent [fr]
 • การออกเสียง : j'ai su j'ai su [fr]
 • การออกเสียง : elles voient elles voient [fr]
 • การออกเสียง : j'attends j'attends [fr]
 • การออกเสียง : je bois je bois [fr]
 • การออกเสียง : nous dormons nous dormons [fr]
 • การออกเสียง : elle peut elle peut [fr]
 • การออกเสียง : réunit réunit [fr]
 • การออกเสียง : nous irons nous irons [fr]
 • การออกเสียง : s'évanouir s'évanouir [fr]
 • การออกเสียง : je retourne je retourne [fr]
 • การออกเสียง : vous pourriez vous pourriez [fr]
 • การออกเสียง : je conduis je conduis [fr]
 • การออกเสียง : deviens deviens [fr]
 • การออกเสียง : recherchez recherchez [fr]
 • การออกเสียง : elles commencent elles commencent [fr]
 • การออกเสียง : elle fait elle fait [fr]
 • การออกเสียง : humer humer [fr]
 • การออกเสียง : je t'étonne je t'étonne [fr]
 • การออกเสียง : elle sera elle sera [fr]
 • การออกเสียง : je rigole je rigole [fr]
 • การออกเสียง : elles achètent elles achètent [fr]
 • การออกเสียง : elle commence elle commence [fr]
 • การออกเสียง : elles étendent elles étendent [fr]
 • การออกเสียง : nous disons nous disons [fr]
 • การออกเสียง : elles savent elles savent [fr]
 • การออกเสียง : ravoir ravoir [fr]
 • การออกเสียง : elle est allée elle est allée [fr]
 • การออกเสียง : roupillon roupillon [fr]
 • การออกเสียง : elle achète elle achète [fr]
 • การออกเสียง : elles disent elles disent [fr]
 • การออกเสียง : tu abaisses tu abaisses [fr]
 • การออกเสียง : bâtir bâtir [fr]
 • การออกเสียง : vous rencontriez vous rencontriez [fr]
 • การออกเสียง : congédier congédier [fr]
 • การออกเสียง : vous avez besoin vous avez besoin [fr]
 • การออกเสียง : je sois je sois [fr]
 • การออกเสียง : j'invite j'invite [fr]
 • การออกเสียง : vous rencontrez vous rencontrez [fr]
 • การออกเสียง : nous aimerons nous aimerons [fr]
 • การออกเสียง : tu jouis tu jouis [fr]